Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16.02.2021

515 (ա)  Կատարել  Գործողությունը:

42 կմ-350մ=41կմ  1000մ-350մ=41կմ   650մ

12 դմ 2սմ-7սմ=11դմ   12սմ — 7սմ= 11դմ  5սմ

519.

520.

Iօր-7 վերնաշապիկ

IIօր-12 վերնաշապիկ-40 կոճակով  ավելի, քան  առաջին օրը

IIIօր-6 վերնաշապիկ

Ընդամենը-?

Լուծում

  1. 12-7=5-ով  ավելի
  2. 40:5=8   կոճակ 1 վերնաշապիկ
  3. 7+12+6=25 վերնաշապիկ
  4. 25×8=200  կոճակ

Պատ.՝  ընդամենը-200 կոճակ: