Մայրենի

Խաղ-Վիկտորինա

Առաջին  փուլ

Գրել  տասական  բառ.

 1. Որոնց  հնչյունները  ու  տառերը  հավասար  են.

Տուն, նապաստակ, կատու, սեղան, գունավոր, աղջիկ, կետ, մայրիկ,  հայրիկ, Հաայաստան ընտանիք.

 • Որոնց  հնչյունները  ավելի  շատ  են, քան տառերը.

Երևան, արև, ոզնի,  ոսկեզօծ, մկրատ,  նկարչություն,  Երկիր,  հարևան, մրգատու, լսել, Եվա.

Երկրորդ  փուլ

Բառքամոցի

Գրականություն բառի  տառերով  կազմիր  ո՞վ  կամ  ի՞նչ  հարցին  պատասխանող  բառեր:

Գույն,  գութ, նկար, կար, նյութ,  թույն,  կաթ,  թակ,  Աննա, ուրան, թագ

Երրորդ   փուլ

 1. Հետևյալ  բառերի  տառերի  վերադասավորումով  ստանալ  նոր  բառեր՝ մկշա, սափե, կիճավ,  վգաառ,  վակտ,  կտմրա,  րպակ,  ակվ:

Մկշա-մշակ, մաշկ      կիճավ-կավիճ        վակտ-կտավ, վտակ             րպակ-պարկ

Սափե-ափսե               վգաառ-ագռավ        կտմրա-մտրակ, մկրատ     ակվ-կավ վկա

 • Կազմել նախադասություն 3 և ավելի բառերով, որոնք լինեն միավանկ:

Գոռ, կավ տու՛ր:

Հա՛յկ, շուտ տու եկ:

 • Գրել ա-ով սկսվող բառեր այնպես, որ յուրաքանչյուր հաջորդի հնչյունների թիվը նախորդից մեկով ավելի լինի:

Արի, արև, Ալինա, անձրև, Աստված, աշխատանք,     արագություն,  անձրևային

Չորրորդ փուլ

 1. Ով է «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծության հեղինակը:

Եղիշե Չարենց:

 • 2.      Ո՞վ է համարվում հայ երաժշտության Մեսրոպ Մաշտոցը:

Կոիտաս:

Հինգերորդ փուլ

3 տողով շարունակեք հատվածը

  Հովհաննես Թումանյան

Սասունցի Դավիթը

Կանցնեն և՛ անուն, և՛սարսափ, և՛ահ,
Իմ  անտեր  ու  որբ  աշխարքի  վըրա
Ոտի  կըկանգնեն  հազար  քաջ  ու  դև…

Մի ժառանգ չունեմ՝ իմ անցման ետև

Իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի…

ՈՒ միտք էր անում   հսկան ծերունի:

Մաթեմատիկա

Մաթեմտիկա 01.02.2021

301. Կատարել   գործողություները.

ա)  24մ — 35սմ=23մ  100սմ-35սմ=23մ  65սմ

12սմ-8մմ=11սմ 10սմ-8մմ=11սմ  2մմ

7կմ — 505մ=6կմ  1000մ – 505մ=6կմ  495մ

8կմ  400մ — 850մ=7կմ  1400մ —  850մ=7կմ  550մ

բ) 12մ – 6դմ=11մ  10դմ – 6դմ=11մ  4դմ

62մ   12սմ – 28սմ= 61մ   112սմ – 28սմ=61մ    84սմ

5կմ – 5մ=4կմ  1000մ – 5մ=4կմ  995մ

15մ  2դմ – 8դմ=14մ    12դմ – 8դմ=14մ  4դմ

366. Հաշվել    արտահայտության   արժեքը.

10000-(2012+6420)-(3580-2012)=0

 1. 2012+6420=8432
 2. 3580-2012=1568
 3. 10000-8432=1568
 4. 1568-1568=0