Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 15.02.2021

512. Կազմել   արտահայտություն  և գտնել

1218  և 412  թվերի  տարբերությունից  7 անգամ մեծ  թիվը:

(1218-412)x7=806×7=5642

2188  և  412  թվերի  գումարից  8   անգամ   փոքր  թիվը:

(2188+412):8=2600:8=325

12   և  41  թվերի  արտադրյալից  325-ով  փոքր  թիվը:

41×12-325=492-325=167

516 և 12 թվերի քանորդից  842-ով  մեծ  թիվը:

516:12+842=43+842=885

514. (ա)  Հաշվել  արտահայտության  արժեքը, եթե  a=888:

a: (64×25-1576)+7041=888: (64×25-1576)+7041=7078

  1. 64×25=1600
  2. 1600-1576=24
  3. 888:24=37
  4. 37+7041=7078