Մայրենի

«Աշուն» 28.09.2021

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն–մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ։

Սաղարթ–սաղարթ սարսելով,
Ոսկի տերև դարսելով
Աշուն քնավ։

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը՝ առանձնացնելով անծանոթ բառերը:

լեցուն — լցված

մառան — գետնափոր տեղ

տարափ — հորդ անձրև

բուք — սաստիկ քամի

մայուն — մայելու ձայնը

սարսել -սոսկալ

դարսել — շարել իրար վրա:

2. Բացատրի՛ր բառերը

ծնավ — ծնվեց

սնավ- սնվեց

քնավ- քնեց

3.Նկարի՛ր քեզ դուր եկած հատվածը։

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ։

4․ Բացատրի՛ր ոսկի տերև բառակապակցությունը և գործածի՛ր նախադասության մեջ։

 ոսկի տերև — դեղին տերև

Աշուն եկավ և տերևները դեղնեցին :

5. Կարդա՛ ընդգծված բառերը և փորձի՛ր բառազույգեր կազմել։

Օրինակ՝ սարսել-դարսել

միրգ-գիրկ

սնավ-ծնավ-քնավ

փչելով-ճչելով

6. Բանաստեղծության պատկերներին համապատասխան ֆոտոշարք պատրաստի՛ր։

Տե՛ս օրինակը

Ներկայացնում է Դավիթ Հարությունյանը

6. Ձայնագրիր բանաստեղծության ընթերցումդ, ֆոտոշարքի կամ նկարաշարի համադրությամբ տեսանյութ պատրաստի՛ր:

Մայրենի

«Աշուն օր» 28.09.2021

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը և նկարի՛ր քեզ ամենից շատ դուր եկած հատվածը։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։

2. Բացատրիր արտահայտությունները

վար եկան — ընկան

շար եկան — շարվեցին

մաղ տալ – մաղել

շաղ տալ — լցնել, ցանել

քող կապել – քարկապ

3. Փորձիր քո բառերով պատմել բանաստեղծությունը։

Սև ամպերը ընկան սարի վրա և առավոտը բացվեց: փչեց սառը քամին ու երկինքը դողաց և որոտաց: Արևը շողաց և ամպերը կարմիր քողով պատվեցին: Սկսվեց մեղմ անձրևը:

4 . Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

Վար – վեր

Պաղել — տաքանալ

հեռու — մոտիկ

վառել – հանգցնել

5. Դուրս գրիր բանաստեղծության այն տողերը, որոնց մեջ գույն կա։

Սևուկ ամպեր վար եկան:

6. Ձայնագրի՛ր բանաստեղծությունը և նկարաշարի օգնությամբ տեսանյութ պատրաստի՛ր:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 28.09.2021

293. Ջոկում կա 10 զինվոր: Դասակը բաղկացած է 4 ջոկից, վաշտը ՝ 4 դասակից, գումարտակը ՝ 4 վաշտից: Քանի՞ զինվոր կա գումարտակում:

Լուծում

1) 4 x 4 x 4=64 ջոկ

2) 64 x 10=640 զինվոր

Պատ.՝ 640 զինվոր:

295. Տղան 2 րոպեում քացժղում է 12 խնձոր, իսկ աղջիկը՝ 3 րոպեում 15 խնձոր 5 րոպեում քանի՞ խնձոր են քաղում տղան և աղջիկը միասին:

Լուծում

1) 12 : 2=6 – տղա

2) 15 : 3=5 – աղջիկ

3) 5 x 5=25 խնձոր

4) 5 x 6= 30 խնձոր

5) 30 + 25=55 խնձոր

Պատ.՝ 55 խնձոր:

297. Բժիշկը հիվանդին հանձնարարել է օրը 3 անգամ 2-ական հաբ խմել: Տուփի մեջ կա 60 հաբ: Քանի՞ օր կբավականացնեն հիվանդին այդ հաբերը:

Լուծում

1) 3 x 2=6

2) 60 : 6=10 օր

Պատ.՝ 10 օր:

299. Երկու քաղաքների հեռավորությունը 400 կմ է: Երկու գնացքներ դուրս եկան այդ քաղաքներից իրար ընդառաջ: Առաջին գնացքը 1 ժամում անցնում էր 40 կմ: Երբ երկ՛րորդ գնացքին 30 կմ էր մնացել մինչև ճանապարհի կեսն անցնելը, առաջինի շարժվելուց անցել էր  3 ժամ: Որքա՞ն էր գնացքների հեռավորությունն այդ պահին:

Լուծում

1) 400 : 2=200

2) 200 – 30 = 170

3) 3 x 40 = 120

4) 400 – 120 – 170=110 կմ

Պատ.՝ 110 կմ:

Ռուսերեն

Руский язык 28.09.2021

Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужной форме. Модель: Я … текст. – Я читаю текст.

1. Ты читаешь текст.

2. Он читает упражнение.

3. Она читает журнал.

4. Мы читаем газеты.

5. Вы читаите слова.

6. Они читаюыт книги.

Упражнение 2. Напишите, кто читает. Модель: … читаю текст. – Я читаю текст.

 1. Ты читаешь текст.

2. Он читает упражнение.

 3. Она читает журнал.

 4. Мы читаем газеты.

5. Вы читаете слова.

6. Они читают книги.

Упражнение 3. Вместо точек вставьте глагол повторять в нужной форме. Модель: Мы … текст. – Мы повторяем текст.

1. Он повторяет урок.

2. Вы повторяете правило.

3. Она повторяет слова.

4. Я повторяю упражнение.

5. Вы повторяете грамматику.

6. Они повторяют глаголы. Б.

Упражнение 4. Ответьте на вопросы по модели. Модель: Кто читает текст? (я) – Я читаю текст.

1. Кто знает русский язык? (Виктор) Виктор знает русский язык.

2. Кто говорит по-английски? (они) Они говорят по-английски.

3. Кто повторяет диалог? (мы) Мы повторяем диалог.

4. Кто пишет диктант? (вы) вы писаеш диктант.

 5. Кто слушает радио? (Анна) Анна слушает радио.

6. Кто понимает текст? (ты). Ты понимаеш текст.

Упражнение 5. Вставьте нужный глагол. Используйте глаголы читать, отвечать, повторять, слушать, изучать, писать, делать.

1. Я читаю книгу.

2. Ты слушаеш радио.

3. Он пишет диктант.

 4. Она изучает русский язык.

 5. Мы отвечаем упражнение.

6. Вы повторяите глаголы.

7. Они делают урок.