Մաթեմատիկա

Մաթեմատաիկա 16.09.2021

167. Տուփում կան 41 գնդիկներ ՝ կարմիր, կապույտ և նարնջագույն: Կարմիր գնդիկները 20 անգամ ավելի են, քան նարնջագույնները: Քանի՞ կապույտ գնդիկ կա տուփում:

Պատ.՝ 1 նարնջագույն, 20 կարմիր և 20 կապույտ գնդիկներ:

168. Աշկերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը: Քանի՞ էջ կա գրքում:

Լուծում

1) 10 x 6=60

2) 60 x 2=120 էջ

Պատ.՝ 120 էջ:

170. Զրահավորված ասպետի զանգվածը 120 կգ է, ընդ որում ասպետի զանգվածը 40-կգ-ով մեծ է զրահի զանգվածից: Գրել ասպետի և զրահի զանգվածներն առանձին-առանձին:

Լուծում

1) 120 – 40 =80 կգ

2) 80 : 2=40 կգ

3) 40 + 40=80 կգ

Պատ.՝  40 և  80 կգ:

Ռուսերեն

Руский язык 16.09.2021

Ответьте на вопросы по модели. Модель: Чей это учебник? – Это мой учебник.

1. Чей это словарь? Это мой словарь.

2. Чья это книга? Это моя книга.

3. Чьё это письмо? Это моё письмо.

4. Чьи это карандаши? Это мои карандаши.  

5. Чей это класс? Это мой класс.

6. Чья это сестра? Это моя сестра.

 7. Чьё это окно? Это моё окно.

8. Чьи это тетради? Это мои тетради.