Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14.09.2021

74. Միանիշ թվի գրառմանը կցագրել նույն թվանշանը: Քանի՞ անգամ կմեծանա թիվը:

99 : 9=11 անգամ

 78. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից Ի՞նչ թիվ կստացվի, եթե  216-ը հանենք այդ թվից:

Պատ.՝ 216:

 80. Քանի՞ երկնիշ կա, որոնց գրառման մեջ՝

ա) 1-ը առաջին թվանշանն է,     բ) 7-ը վերջին թվանշանն է:

 Պատ.՝ մեկ երկնիշ թիվ

 104 ա.

 108. Թռչնապահն ուներ 30 թռչուն: Նրանք բոլորը պահվում էին վանդականերում. Փոքրերում ՝ մեկական թռչում, մեծերում ՝ երկուական: Թռչուններով զբաղեցված քանի՞ վանդակ ուներ նրանց տերը, եթե մեծ և փոքր վանդակների քանակները նույնն էին:   

?     

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 14.09.2021

102. Կաիրակի օրը թանգարան այցլելեց 70  մարդ, երկուշապթի ՝ հինգ անգամ պակաս, իսկ երեքշաբթի ՝ երկու անգամ պակաս, քան երկուշաբթի: Քանի՞ մարդ այցելեց թանգարան երեքշաբթի օրը:

Լուծում

1) 70 : 5=14 Մարդ- երկուշաբթի

2) 14 : 2=7 մարդ – երեքշաբթի

Պատ.՝ 7 մարդ երեքշաբթի օրը:

103. Թագուհին 36 տարեկան է: Նա արքայազնից մեծ է երեք անգամ, իսկ արթայադուստրը եղբորից փոքր է չորս անգամ: Քանի՞ տարեկան է արքայադուստրը:

Լուծում

1)36։3=12

2) 12:4=3 տարեկան

 Պատ.՝ արքայադուստրը 3 տարեկան է:

105. Վերանորոգման ժամանակ առաջին սենյակի հատակը ներկելու համար ծախսվել է 9 կգ ներկ, իսկ երկրոր սենյակի հատակի համար ՝ երեք անգամ պակաս: Քանի՞ կիլոգրամով պակաս ներկ է ծախսվել երկրորդ սենյակի հատակը ներկալիս:

Լուծում

1)9։3=3

2) 9-3=6 կգ-ով պակաս ներկ

Պատ.՝ 6 կգ-ով պակաս ներկ:

Ռուսերեն

Руский язык 14.09.2021

Притяжательные местоимения. Вопросы ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ?

А. Упражнение 1. Вставьте вместо точек нужное местоимение. Модель: Это … книга. – Это моя книга.

А) мой, моя, моё 1. Это моя ручка. 2. Это мой карандаш. 3. Это мой стол. 4. Это моё море 5. Это моя мама. 6. Это моё окно.

Б) наш, наша, наше 1. Это наш класс. 2. Это наша комната. 3. Это наше окно. 4. Это наш преподаватель. 5. Это наша академия. 6. Это наш словарь.

В) твой, твоя, твоё 1. Это твой дом. 2. Это твоя бабушка. 3. Это твоё слово. 4. Это твой учебник. 5. Это твоя подруга. 6. Это твоё письмо.

Г) ваш, ваша, ваше 1. Это ваш журнал. 2. Это ваша семья. 3. Это ваша группа. 4. Это ваш преподаватель. 5. Это ваш отец. 6. Это ваше письмо.

Упражнение 2. Напишите слова в нужной колонке.

 Мой
Словарь Стол Отец Карандаш Тетрадь Класс Стул Кровать Телевизор Текст Сын Преподаватель друг
Моя
Сестра Ручка Группа Шапка Бабушка Лампа Комната Музыка дедушка
Моё
Упражнение Окно Слова Газета Общежитие Академия место