Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմի հաշվետություն

1) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 07.09.2021

2) Մաթեմաիկա 07.09.2021

3) Մաթեմ դասարանկան աշխատանք 08.09.2021

4) Մաթեմատիկա 08.09.2021

5) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 09.09.2021

6) Մաթեմատիկա 09.09.2021

7) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 11.09.2021

8) Մաթեմատիկա 11.09.2021

9) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 14.09.2021

10) Մաթեմատիկա 14.09.2021

11) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 15.09.2021

12) Մաթեմատիկա 15.09.2021

13) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 16.09.2021

14) Մաթեմատաիկա 16.09.2021

15) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 17.09.2021

16) Մաթեմատիկա 17.09.2021

17) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 22.09.2021

18) Մաթեմատիկա 22.09.2021

19) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 23.09.2021

20) Մաթեմատիկա 23.09.2021

21) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 25.09.2021

22) Մաթեմատիկա 25.09.2021

23) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 28.09.2021

24) Մաթեմատիկա 28.09.2021

25) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 29.09.2021

26) Մաթեմատիկա 29.09.2021

27) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 30.09.2021

28) Մաթեմատիկա 30.09.2021

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 30.09.2021

329. Հաշվել առավել հարմար եղանակով:

Ա) 7 x 3 + 7 x 5 + 7 x 2=(7 x 3) + (7 x 5) + (7 x 2)=21 + 35 + 14=70

Բ) 4 x 9 + 4 x 11 + 4 x 3=(4 x 9) + (4 x 11) + (4 x 3)=

Գ) 25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5=

Դ) 32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5=

338. Գրքում կա 532 էջ: Տղան ամեն օր կարդում է 37 էջ: Կկարողանա՞ նա կարդալ ամբողջ գիրքը 2 շաբաթում:

Լուծում

1) 7 x 2=14

2) 37 x 14=518

Պատ.՝ Ոչ, տղան չի կարողանա կարդալ ամբողջ գիրքը 2 շաբաթում:

340. Գնեցին 10 տուփ քաղցրավենիք՝ յուրաքանչյուրը 1600 դրամով, և 5 միանման տորթ: Այդ ամենի համար վճարեցին  36000 դրամ: Քանի՞ դրամ վճարեցին մեկ տորթի համար:

Լուծում

1)10 x 1600=16000

2) 36000 – 16000=20000

3)20000 : 5=4000 դրամ

Պատ.՝ 4000 դրամ:

343. Դահլիճում կար 20 կարգ: Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրին 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540: Սկզբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում:

Լուծում

1) 20 x 5=100

2) 540 – 100=440

3) 440 : 20=22 տեղ

Պատ.՝ 22 տեղ:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 29.09.2021

305. Օգտվելով բազմապատկմանզուգորդական օրենքից՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով:

Ա) 3 x 4 x 5=3 x (4 x 5)=20 x 3=60

Բ) 25 x 4 x 7=(25 x 4) x 7=100 x 7=700

Գ) 20 x 10 x 17=(20  x 10) x 17=200 x 17=3400

Դ) 38 x 24 x 5=38 x (24 x 5)=120 x 38=4560

Ե) 72 x 6 x 0=72 x (6 x 0)=0

Զ) 15 x 4 x 11=15 x (4 x 11)=44 x 15=660

317. Չվացուցակի համաձային՝ ավտոբուսի ուղերթի տևողությունը 5  է: Կկարղանա՞ արդյոք ավտոբուսը առանց ուշացման տեղ հասնել, եթե նրա արագությունը                                                                   55 կմ/ժ է, իսկ ճանապարհի երկարությունը ՝ 270 կմ:

Լուծում

1) 55 x 5=275

2) 275 – 270=5

Պատ.՝ Այո, ավտոբուսը կարող է ուշացման տեղ հասնել:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 28.09.2021

292. Երկու պահեստներից յուրաքանչյուրում կա 35 արկղ օճառ: Յուրաքանչյուր արկղում կա 90 օճառ: Ընդամենը քանի՞ օճառ կա երկու պահեստներում:

Լուծում

2 x 35 x 90=3600 օճառ

Պատ.՝ 3600 օճառ:

294. Ճոպանուղում օրական կատարվում է 20 ուղերթ: Քանի՞ մարդ կարող է օգտվել ճոպանուղուց 1 շաբաթում, եթե խցիկում տեղավորվում է 15 մարդ:

Լուծում

15 x 20=300 ուղերթ

300 x 7=2100 մարդ

Պատ.՝ 2100 մարդ:

296. Ինչպե՞ս կփոխվի երեք գումարելիների գումարը, եթե մի գումարելին մեծացնենք 17-ով, իսկ մեկ ուրիշը փոքրացնենք 5-ով։

17 – 5=12

Պատ.՝ գումարը կփոխվի 12 – ով:

298. Բնակարանն ունի երեք սենյակ, խոհանոց և նախասանյակ: սենյակներից երկուսը նույն չափերն ունեն, իսկ երրորդն ավելի մեծ է: Մեծ սենյակն ունի 4 լուսամուտ, փոքր սենյկներից յուրաքանչյուրը՝ 2 անգամ պակաս, քան մեծը, իսկ խոհանոցը ՝ 2 անգամ պակաս, քան փոքր սենյակը: Նախասենյակում լուսամուտ չկա: Ընդամենը քանի՞ լուսամուտ կա բնակարանում:

Լուծում

1) 4 : 2=2

2) 2 : 2=1

3) (2 x 3)+ (1 + 4)=11 լուսամուտ Պատ.՝ 11 լուսամուտ:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 25.09.2021

255. Հաշվել գումարը է գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով.

Ա) 87 + 87 + 87 + 87 + 87 + 87 + 87=87 x 7=609

Բ) 103 + 103 + 103 + 103 + 103=103 x 5=515

Գ) 12+ 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12=12 x 7=84

Դ) 47892 + 47892 + 47892 + 47892=47892 x 4=191568

265. Մարութա բարձր Աստվածածին վանքը վերականգնելու համար Սասունցի Դավիթը հորեղբորից պահանջեց 500 քաչ կտրող, 500 քար տաշող, 500 խիճ բերող, 500 ջուր կրող, 500 պատ շարող, 500 սվաղ անող,  500 փայտ փորող: Քանի՞ աշխատող պահանջեց Դավիթը:

Լուծում

500 x 7=3500

Պատ. ՝ Դավիթը պահանջեց 3500 աշխաղ:

267. Կատարել գործողությունները.

Ա) 30 x 47 + 80 : 16=1410 + 5=1415

Բ) 135 x 20 – 1024 : 8=2700 – 128=2682

Գ) 11916 : 18 – 2348 : 4=662 – 587=75

Դ) 97 + (85 x 30) – 294=2550+97-294=2353

Ե) (120 — 84) : (68 — 62)=36 : 6=6

Զ) (25 + 34) x (85 – 79)=59 x 6=354:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 23.09.2021

235. Կիրառելով գումարման  տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ՝  հաշվել առավել հարմար եղանակով:

Ա) 64 + 18 + 36=(64 + 36) + 18=118

Բ) 393 + 8 + 92 + 107=(393 + 107) + (92 + 8)=600

Գ) 276 + 9 + 24 + 91=(276 + 24) + (91 + 9)=400

Դ) 1035 + 49 +  465 + 101=(1035 + 465) + (101 + 49)=1650

Ե) 654 + 17 + 346 + 250 + 750=(654 + 346) + (750 + 250) + 17=2017

Զ) (2059 + 2311) + (441 + 689) + 14=5500

245. Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման ներկ ՝  յուրաքանչյուրում 3 կգ: Առաջին ցանկապատը ներկելու համար օգ տագործվեց  24 կգ ներկ: Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց երկրորդ ցանկապատը ներկերու համար:

Լուծում

25 x 3 =75 կգ

75 – 24=51 կգ ներկ

Պատ.՝ 51 կգ ներկ:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 22.09.2021

216. Գրել հինգ թվերից կազմված հաջորդականույուն, որում՝

Ա) առաջին թիվը հավասար է 7-ի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը 5-ով մեծ է նախորդից.

Պատ.՝ 12:

Բ) առաջին թիվը  0-ն է, երկրորդը ՝ 3-ը, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը հավասար է նախորդ երկուսի գումարը:

0; 3; 6; 9:

218. Մեքենան առաջին օրն անցել է 115 կմ, երկրորդ օրը՝ 15 կմ-ով ավելի: Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10 կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում: Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում:

Լուծում

1) 115 + 15=130 – II

2) 130 + 115=245 – I և II

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

ՄԱթեմ դասարանական աշխատանք 17.09.2021

193.  Լուծել թվաբանական խաչբառը:

30=12+18
+//:// :
6:2= 3
=//=//=
36=6x6

199. Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ: Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ:

Լուծում

1) 40 : 8=5

2) 5 x 10 =50 րոպե

Պատ.՝ սկյուռը 50 րոպեում կուտի 40 ընկույզ:

201. Երկու հոտում կա 120 ոչխար: Եթե երկրորդհոտին ավելացնեն 40 ոչխար, ապա  երկու հոտերում ոչխարներր քանակները կհավասարվեն: Քանի՞ ոչխար կա ամեն մի հոտում:

Լուծում

1) 120-40=80 ոչխար

2) 80:2=40 ոչխար

Պատ.՝ 40 ոչխար:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 16.09.2021

152. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ:

Ա) 12374 > 9389

Բ) 567213 > 566213

Գ) 9999 < 11111

Դ) 874563 > 785674

Ե) 3766520032 < 476389935

Զ) 10010000 < 100010000:

153. Երկու թվերից ո՞րն է ավելի մեծ:

Ա) 2367894 < 2367994

Բ) 13456 < 53456

Գ) 89337658 < 3321002567

Դ) 1111121111 > 1111511111

Ե) 9930399 < 9931399

Զ) 67676776 > 67677676:

159. Կատարել բաժանում և ստացված թվերը դեսավորել աճման կարգով:

236 : 4=59

14056 : 7=2008

29400 : 1960=15

4025 : 175=23

15, 23, 59, 2008:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 15.09.2021

129. Կատարել նախադսությունների և դրանք գրառեել թվանշանների և մամեմատման նշանների  միջոցով:

Ա) «Հինգ անգամ երեք»-ը մեծ է «չորս բաժանած երկուսի»-ից=15 > 2

Բ) «Քսանին գումարած ութ»-ը փոքր է «քառասուն ամգամ երեք»-ից=28 < 120:

130. Քանի՞ կարգ կա հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրում, և որո՞նք են այդ կարգերը:

566, 9501, 14724, 946202:

137. Կատարել գործուղությունը:

Ա) (22 + 163) x 117=21645

Բ) (58 + 151) x 19=3971

Գ) (95 + 15) x 38=4180

Դ) (524 — 53) x 38=17898

Ե) (294 + 180) x 77=36498

Զ) (714 + 393) x 123=136161