Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 08.09.2021

50.  Կատարել բազմապատկում:

Ա) 23 x 5=115

Բ) 48 x 54=2592

Գ) 84 x 49=4116

Դ) 383 x 30=11490

Ե) 454 x 15=6810

Զ) 642 x 21=13482

Է) 228 x 23=5244

Ը) 282 x 63=17766

Թ) 551 x 15=8265

Ժ) 35 x 101=3535

Ժա) 45 x 303=13635

Ժբ) 623 x 509= 317107:

52. Կառքը 5 ժամում անցնում է 125 կմ: Քանի՞ ժամում կառքը կանցնի 300 կմ:

Լուծում

1) 125 : 5 =25կմ/ժ

2) 300 : 25=12 ժ

54. Աղավնին 3 ժամում նամակը մի վայրից հասցրել է մյուսը, որի հեռավորությունը առաջինից  120 կմ է: Պատասխանը տանելիս նրա թռիչքը տևել է 4 ժ: Վերադառնալիս որքանո՞վ է աղավնու արագությունը նվազել:

Լուծում

1) 120:3=40 կմ/ժ

2) 120:4=30 կմ/ժ

3) 40 – 30=10  կմ/ժ-ով

Պատ.՝ 10  կմ/ժ-ով  նվազել է:

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

մաթեմ դասարանկան աշխատանք 08.09.2021

49. Գրադարանում կա 12525 գիրք: Դրանից  9325-ը գեղարվեստական են,  2375-ը ՝ գիտական, իսկ մնացածները դասագրքեր են: Որքանո՞վ է գիտական գրքերի քանակը մեծ դասագրքերի քանակից:

1) 12525-9325=3200- գեղարվեստական

2) 3200-2375=825 — գիտական

3) 2375-825=1550

Պատ.՝ 1550:

50.  Կատարել բազմապատկում: (է — ժբ)

Է) 228 x 23=5244

Ը) 282 x 63=17766

Թ) 551 x 15=8265

Ժ) 35 x 101=3535

Ժա) 45 x 303=13635

Ժբ) 623 x 509=317107

Հայոց լեզու, Մայրենի

Մայրենի 08.09.2021

Գրել հոմանիշները:

Պատուհան – լուսամուտ

Գեղեցիկ – շքեղ

Կապույտ – երկնագույն

Կարմիր – կարմրագույն

Սպիտակ – ճերմակ

Կանաչ — կանաչագույն

Արև — արեգակ

Ամպ – Թուխպ

Մոլորակ- Երկնային մարմին

Երկրագունդ — հողագունդ

Ճերպ — ճերմակ

Հինգից  վեց

Ավլել, թափել

Անուն, ազգանուն

Ծլել – ծաղկել

Ոտքի կանգնել

Վեց – վեց

Տասը, տասնհինգ 

Աղբյուր – հուշարձան

Արփով — վարքով

Ասել — խոսել

Գոռուն,  գոչուն