Ռուսերեն

руский язык 13.11.2021

                                             „Если бы у меня был цветик-семицветик”

Если бы у меня был бы цветочек цветик-семицветик, я бы попросила бы, чтобы все люди на земле были здоровые и счастливые. Я бы попросила, чтобы не было войны, чтобы не погибали люди, чтобы у всех людей была бы крыша над головой. Я бы пожелала, чтобы все дети были здоровые и сытые. Очень много можно было бы попросить у цветика-семицветика ,но главное я уже написала, что я могла бы попросить. Конечно жалко бы отрывать лепестки ,но ради того что я написала мне кажется стоит.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 13.11.2021

923. Որոշել, թե 91917, 65382, 56574, 63, 567, 828 թվերից  որոնք են բաժանվում  9-ի:

91917 : 9 = 10213

65382 : 9 = չի բաժանվում

56574 : 9 = 6286

63 : 9 = 7

567 : 9 = 63

828 : 9 = 92

Պատ.՝ 9-ի են բաժանվում 91917, 56574, 63, 567 և 828:

929. 15, 32, 100, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից առանձնացնել նրաք որոնք բաժանվում են 4-ի:

15 : 4= չի բաժանվում

32 : 4= 8

100 : 4= 25

124 : 4= 31

266 : 4= չի բաժանվում

348 : 4= 87

5000 : 4= 1250

301 : 4= չի բաժանվում

Պատ.՝ 4-ի են բաժանվում 32, 100, 124, 348 և 5000:

930. Որոշել, թե 230, 1200, 5250, 324, 535160, 73489138 թվերից որոնք չեն բաժանվում 4-ի:

230 : 4= չի բաժանվում

1200 : 4= 300

5250 : 4= չի բաժանվում

324 : 4= 81

535160 : 4= 133790

73489138 : 4= չի բաժանվում

Պատ.՝ 4-ի չեն բաժանվում 230, 5250 և 73489138:

942. Երեք տարբեր օղակաձև երթուիղիներով Երևանից միաժամանակ մեկնել են երեք ավտոբուսներ: Նրանցից մեկը Երևան է վերադառնում յուրաքանչյուր 4 ժամը մեկ, երկրորդը՝ յուրքանչյուր 6 ժամը մեկ, երրորդը՝ յուրաքանչյուր 8 ժամը մեկ: Երևանից մեկնելուց քանի՞ ժամ հետո այդ ավտոբուսները նորից կհանդիպեն Երևանում:

Լուծում

1) 8 x 3=24 ժ

2) 24 : 6=4 անգամ

3) 24 : 4=6 անգամ

Պատ.՝ 3 մեքենաները կհանդիպեն 24 ժամ հետո:

944. 20 սմ երկարություն և 18 սմ լայնություն ունեցող ակվարիումում ջրի մակարդակը 14 սմ է: Ջրի ի՞նչ  մակարդակ կլինի 21 սմ երկարություն և 16 սմ լայնություն ունեցող ակվարիումում, եթե նրա մեջ լցնենք առաջին ակվարիումի ջուրը:

Լուծում

1) 20 x 18 x 14=5040 (մ3)

2) 21 x 16 x 15=5040

Պատ.՝ 15 սմ:

945. Գետի հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ է: Նրա ափին գտնվող երկու նավամատույցների հեռավորությունը 80 կմ է: Որքա՞ն  ժամանակում նավակը կգնա մի նավամատույցից մյուսը և կվերադառնա, եթե նավակի արագությունը չհոսող ջրում 18 կմ/ժ է:

Լուծում

1) 18 + 2=20 կմ/ժ

2) 80 x 2=160 կմ

3) 160 : 20=8 ժ

Պատ.՝ 8 ժամ: