Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.11.2021

977. Գտնել տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը նրանց արտադրյալն է.

Ա) 18 և 32

[18; 32] = 288

Բ) 24 և 6

[24; 6] = 24

Գ) 75 և 15

[75; 15] = 75

Դ) 16 և 36

[16; 36] = 144

Ե) 27 և 12

[27; 12] = 108

Զ) 36 և 64

[36; 64] = 576

Է) 70 և 90

[70; 90] = 630

Ը) 132 և 77

[132; 77] =924

Թ) 45 և 81  

[45; 81] = 105

Ժ) 200 և 125

[200; 125] = 1000

Ժա) 65 և 39

[65; 39] =  195

Ժբ) 1 և 100:

[1; 100] = 100

981. Լոգասենյակի պատը, որն ունի քառակուսու ձև, երեսապատված է ուղղանկյունաձև հախճասալիկներով, որոնցից ամեն մեկի երկարությունը 30 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 27 սմ: Ամենաքիչը ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ լոգասենյակի պատը:

Լուծում

[30; 27] = 270 սմ

 Պատ.՝ 270 սմ:

989. Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխվում են  80 լ արևածաղկի ձեթ: Երկուլիտրանոց անոթները նույնքան են, որքան երեքլիտրանոցնրը: Ընդամենը քանի՞ անոթ է օգտագործված:

Լուծում

1) 2 + 3 = 5 լ

2) 80 : 5 = 16 անոթ

3) 2 x 16 = 32 անոթ

Պատ.՝ 32 անոթ:

990. Մրցավազքի երկու առսջատար մեքենաները, որոնցից երկրորդն առաջինից 80 կմ հետ էր մնում, ընթանում էին 90 կմ/ժ արագությամբ: Երբ երկրորդ մեքենային մինչև վերջնագիծը մնացել էր 440 կմ, այն մեծացրեց իր արագությունը, և  երկու մեքենաները վերջնագիծ հասան միաժամանակ: Որքանո՞վ մեծացավ երկրորդ մեքենայի արագությունը:

Լուծում

1) 440 – 80 = 360 կմ —  I մեքենա

2) 360 : 09 = 4 (ժ)

3) 440 : 4 =110 (կմ) – II մ

4) 110 – 90 = 20 կմ/ժ-ով ավելի

Պատ.՝ 20 կմ/ժ-ով ավելի:

991. երեք հողամասերից առաջինի մակերեսը 300 հա է, երկրորդինը 2 անգամ մեծ է առաջինի մակերեսից, իսկ երրորդի մակերեսը 6 անգամ փոքր է առաջին և երկրորդ հողամասերի մակերեսների գումարից: Որքա՞ն է երրորդ հողամասի մակերեսը:

Լուծում

1) 2 x 300 = 600 հա – II մակերես

2) 600 + 300 = 900 հա – I և II մակերեսներ

3) 900 : 6=150 հա – III մակերես

Պատ.՝ III մակերես ՝ 150 հա: