Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24.11.2021

803. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը (+, -, x, :), որպեսզի ստացվի հավասարություն: (ա, բ, գ)

ա) 5 + 2 = 49 :

բ) 30 25 = 20 :

գ) 6 + 7 = 24 11 

805. Ունենք 1 մ կողմ ունեցող երկու քառակուսի: Առաջին քառակուսին բաժանել են 1 դմ կողմով քառակուսիների և դրանք դասավորելով կողք կողքի՝ կազմել են մի ուղղանկյուն: Երկրորդ քառակուսին բաժանել են 1 սմ կողմով քառակուսիների և դրանք նույն կերպ դասավորելով՝ կազմել են մեկ ուրիշ ուղղանկյուն: Այն ուղղանկյուններից որի՞ երկարությունն է ավելի մեծ և քանի՞ անգամ: 

1 մ – 100 սմ

1 մ – 10 դմ

Լուծում

1) 10 x 10  =  100 դմ – 1000 սմ – I ուղղանկյուն

2) 100 x 1 = 100 սմ – II ուղղանկյուն

3) 1000 : 100 = 10 անգամ — երկրորդը

Պատ.՝ երկրորդը 10 անգամ մեծ է:

806. Տրված են երկու շրջանագծեր, որոնց շառավիղներն են՝ 5 սմ և 3 սմ: Գտնել  OA հատվածի երկարությունը: 

Լուծում

5 – 3 = 2 սմ

Պատ.՝  2 սմ երկարություն:

807. Լոլիկի բերքը լցված է արկղերի մեջ՝  յուրաքանչյուրում 15 կգ: Քանի՞ տոննա լոլիկ է հավաքվել, եթե բերքը տեղափոխելու համար պահանջվում է 200 մեքենա, որոնցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 արկղ:

Լուծում

1) 200 x 400 x 15 = 80000 x 15 = 1200000 կգ = 1200 տ

Պատ.՝ 1200 տ լոլիկ:

808. Ուսուցիչը դասարան բերեց 57 տետր և բաժանեց աշակերտներին: Քանի՞ աշակերտ կար դասարանում, և քանի՞ տետր ստացավ նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում

57 բաժանվում է 3

1) 57 : 3 = 19 – աշակերտ

Պատ.՝ 19 աշակերտ ստացավ 3-ական տետր:

809. Հերթագայող մեծ և փոքր ուլունքներից կազմված ուլունքաշարում կա 50 ուլունք: Ուլունքաշարի թելը կտրվել է, և թափված ուլունքներից 9-ը կորել են, ընդ որում կորածների մեջ փոքրերի քանակը երկու անգամ ավելի է, քան մեծերինը: Քանի՞ մեծ և քանի՞ փոքր ուլունք է մնացել:

Լուծում

1) 1 + 2 = 3

2) 9 : 3 = 3 —  մեծ կորած

3) 3 x 2 = 6 փոքր կորած

4) 50 : 2 = 25

5) 25 – 3  = 22 մեծ մնացել

3) 25 – 6 = 19 փոքր մնացել

Պատ.՝ 22 մեծ և 19 փոքր ուլունքներ: