Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 02.11.2021

Բնակ ան թվերի բաժանման հաշվեկանոնը

1. Թվերը գրում ենք կողք կողքի` նրանց միջև տանելով մի գիծ, ապա ևս մեկ գիծ ենք տանում բաժանարարի տակ:

2. Սկսելով ձախից` բաժանելիից գծիկով առանձնացնում ենք նվազագույն քանակով թվանշաններ, որպեսզի նրանցով կազմվող թիվը բաժանարարից մեծ կամ հավասար լինի:

3. Գտնում ենք առանձնացված թիվը բաժանարարին բաժանելով ստացվող քանորդը կամ թերի քանորդը և այն գրում գծի տակ:

4. Թերի քանորդը (կամ լրիվ քանորդը) բազմապատկում ենք

բաժանարարով և արդյունքը հանում մեր առանձնացված թվից` դրանով իսկ ստանալով մանացորդը

5. Գծիկից հետո եղած թվանշանը գրում ենք մնացորդի կողքին և ստացված թվերը բաժանում բաժանարարին`հաշվեկանոնի 3-րդ և 4-րդ քայլերի համաձայն:

6. Այսպես շարունակում ենք, մինչև որ բաժանելիի բոլոր թվանշաններն օգտագործված լինեն:Եթե ստացվող թվերից վերջինը բաժանվում է բաժանարարին, նշանակում է` առանց մնացորդի բաժանումը հնարավոր է, և նրա պատասխանը գրված է ուղղաձիգ գծից աջ` բաժանարարի տակ:Հակառակ դեպքում առանց մնացորդի բաժանումը անհնար է, իսկ վերջին տարբերությունը դիտարկվող թվերի բաժանման մնացորդն է:

Օրինակ1`

— 837  9

  81   93

— 27

  27

   0

Օրինակ2`

-180   15

  15    12

—   30

    30

     0

Օրինակ3`

-132588   116

  116        1143

 —  165

    116

—     498

      464

 —      348

        348

          0

Առաջադրանքներ

1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.

· 105 : 5 = (100 + 5) : 5=100 : 5 + 5 : 5=21

· 837 : 9 =(810 + 27) : 9=810 : 9 + 27 : 9=90 + 3=93

· 180 : 15 =(150 + 30) : 15=150 : 15 + 30 : 15=10 + 2=12

2. Կատարե՛ք բաժանում.

· 8610 : 123 = 70

· 10375 : 83 = 125

· 95918 : 398 =241

3. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.

· 10926 : 18 = 606 (16 մն )

· 81216 : 27 = ( 81000 + 216 ) : 27 = 81000 : 27 + 216 : 27=3000 + 8 = 3008

· 76342 : 38 = ( 76000 + 342 ) : 38 = 76000 : 38 + 342 : 38 = 2000 + 9 = 2009

· 80048 : 16 = (80000 + 48) : 16 = 80000 : 16 + 48 : 16 = 5000 + 3=5003

4. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ: Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է:

Լուծում

1) 96 : 4= ( 80 + 16 ) : 4 =24 մ – II կտոր

2) 24 x 6=144 մ – I կտոր

3) 144 + 24 + 96=264 մ – ընդամենը

Պատ.՝ 264 մ:

5. Կատարե՛ք բաժանում

· 14840 : 140 = 106

· 32334 : 317 = 102

· 123372 : 596 = 207

· 62575 : 25 = 2503

· 4732994 : 47 = 100702

· 169169 : 13 = 13013

6. Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.

· 27: 14 = 1 ( 13 մն )

· 51 : 27 = 1 ( 24 մն )

7. Կատարե՛ք գործողությունները

· (263424 : 168) : 7 =224

1) 263424 : 168=1568

2) 1568 : 7=224

· (193270 : 77) : 5 =502

1) 193270 : 77=2510

2) 2510 : 5=502

· (705222 : 63) : 58 =193

1) 705222 : 63=11194

2) 11194 : 58=193