Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.11.2021

674. Գծել 12 սմ երկարությամբ մի AB հատված: Նրա վրա նշել որևէ C կետ: Ստուգել, որ | AC | + | CB | = | AB | :

А ——————————C———————————————B

| AB | = 12 սմ

| AC | = 5 սմ

| CB | = 7 սմ

7 + 5=12 սմ

| AC | + | CB | = | AB |

676. A և B քաղաքների հեռավորությունը 140  կմ է: Հեծանվորդը A — ից B գնալիս սկզբում շարժվում էր 25 կմ/ժ արագությամբ: Այն պահին, երբ նրան մնում էր անցնելու 15 կմ, նա փոխեց արագությունը: Քանի՞ ժամ էր հեծանվորդն ընթացել 25 կմ/ժ արագությամբ:

Լուծում

1) 140 – 15=125 կմ

2) 125 : 25=5 ժ

Պատ.՝ 5 ժամ:

677. Երկու բրիգադներ, միասին աշխատելով, պատրաստել են 240 աթոռ: Մի բրիգադը պատրաստել է օրական 26  աթոռ, մյուսը ՝ 22: Ընդամենը քանի՞ աթոռ է պատրաստել բրիգադներից յուրաքանչյուրը:

Լուծում

1) 26 + 22=48 աթոռ

2) 240 : 48=5 օր

3) 26 x 5=130 աթոռ – I բրգադ

4) 22 x 5=110 աթոռ – II գրիգադ

Կամ 240 – 130=110

Պատ.՝ I բրիգադ ՝ 130 աթոռ, II բրիգադ ՝ 110 աթոռ: