Մայրենի

«Արագածին» 15.11.2021

Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան

Կայծակեղեն թրերի,

Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան

Թափառական ամպերի։

Սեգ ժայռերդ՝ արծվի բույն,

Լճակներդ՝ լույս-փերուզ.

Առուներդ՝ մեջքիդ փայլուն

Պերճ գոտիներ ոսկեհյուս։

Աղբյուրներդ գիշեր ու զօր

Խոսքի բռնված իրար հետ,

Վտակներդ գիլ ու գլոր

Աբրեշումե փեշերեդ։

Թիթեռներդ՝ հուր-հրեղեն

Թռչող-ճախրող ծաղիկներ,

Զառ ու զարմանք երազներեն

Պոկված ծվեն-ծվիկներ։

Ծիրանավառ դու թագուհի,

Բուրումների դու աղբյուր,

Ծաղիկներդ հազար գույնի,

Հազար անուն, հազար բույր։

Հարցեր ու առաջադրանքներ՝

  1. Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Բյուրեղ – թանյագին քար, մաքուր, հստակ, վճիտ

Առու – փոքրիկ գետակ

Փերուզ – փիրուզ, թանկարժեք քար, կապույտ

Վահան – զինվորի պաշտպանական զենք:

  1. Առանձնացրո՛ւ և կարդա՛ այն բառերը, որոնց հոմանիշներն ու հականիշները կարող ես թվարկել:

Հոմանիշներ

Թուր – սուր

Ժայռ – սար, լեռ

Գույն – երանգ

Բույր – հոտ

Ճախրել – թռչել

Պերճ – շքեղ, գեղեցիկ

Հականիշներ

Գիշեր – ցերեկ

Լույս – մութ

Թռչել – քայլել

  1. Արտահայտիչ կարդա՛ բանաստեղծությունը՝ ուշադրություն դարձնելով կետադրությանը:
  1. Դուրս գրի՛ր փոխաբերություններն ու համեմատությունները: Բացատրի՛ր:

Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան

Կայծակեղեն թրերի,                                        Արագածը հանդիսանում է պաշտպան կայծակներից

 Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան                            գագաթները այնքան բարձր են, որ ամպերը կարծես ապրում են գագաթների վրա

 Թափառական ամպերի։

  Լճակներդ՝ լույս-փերուզ.                                Լճակները համեմատում են թանկարժեք քարի հետ, իսկ գետակները՝ գոտիներ:                                   

  Առուներդ՝ մեջքիդ փայլուն

  Պերճ գոտիներ ոսկեհյուս։

  1. Շեշտադրելով բանաստեղծության նկարագրությունները՝  պատմի՛ր Արագածի մասին:

Քառագագաթ Արագածը վահան է կայծակներից, իսկ գագաթները այնքան բարձր են, սարերը ամպերի համար տուն են դարձել: Արծիվները իրենց բները հյուսում են ժայռերի վրա: Լեռան վրայով հոսող գետերը առուները կածես ոսկեհյուս գոտիներ լինեն: Արագած լեռան վրա հազար գույնի, հազար բույրի ծաղիկներ են աճում: Բազմաթիվ լճերին և լճակներին առանձին հրապույր են տալիս բազմագույն ծաղիկները, ճող բուսականությամբ ծածկված ձորակներն ու գետահովիտները:

  1. Ի՞նչ գիտես Արագածի մասին. համեմատի՛ր տպավորություններդ բանաստեղծության նկարագրության հետ:

Արագածը հրաբխային քառագագաթ լեռ է: Այն շրջապատից առանձնացված է, վահանաձև է՝ ինչպես մեր բանաստեղծության մեջ: Նրա ամենաբարձր գագաթի բարձրությունը 4090 մետր է: Դա շատ բարձր է ՝ իսկապես ամպերի տուն է դարձել: Արագածը հայտնի է իր սառնորակ աղբյուրներով, որոնք սկիզբ են տալիս շատ գետերի ու գետակների: Այդ գետերը և գետակները նման են ոսկեհյուս գոտիների:

  1. Նկարի՛ր բանաստեղծության ամենատպավորիչ հատվածը:

Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան

Թափառական ամպերի։

  1. Ֆոտոնկարների միջոցով ներկայացրո՛ւ Արագածը օրվա տարբեր պահերին: Եթե կարող ես, ինքդ ֆոտոնկարի՛ր: