Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 27.03.2022

1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.

96 = 4 x 24 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3

106 = 2 x 53

100 = 2 x 50 = 2 x 5 x 10 = 2 x 5 x 2 x 5

1024 = 512 x 2 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2

704 = 2 x 352 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 11

800 = 2 x 400 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5

888 = 2 x 444 = 2 x 2 x 2 x 111

2. Գտե՛ք

[6, 8] = 2

[12, 6] = 2, 3, 6

[15, 100] = 5

3. Գտե՛ք

(25 և 15)= 5

(24 և 10)= 2

(120 և 60)= 2, 3, 5, 6, 10, 60

(24 և 80)= 2, 4, 8, 24

(25 և 125)= 5, 25

(6 և 7)= հայտարար չկա

(5 և 13)= հայտարար չկա

(18 և 36)= 2, 3, 6, 9, 18

(15 և 45)=3, 5, 15

(20 և 28)= 2, 4,

(35 և 25)=5

(12 և 18)= 2, 3, 6

4. 83, 12, 65, 129, 1025, 8372, 6534, 5355, 893, 91917, 65382, 56574, 63, 25, 567, 828, 15, 32, 100, 14, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից սյունակաձև առանձանցրեք նրանք, որոնք բաժանվում են կամ 3-ի, կամ 9-ի, կամ 4-ի, կամ որ մեկին:

3 — ի են բաժանվում ՝ 12, 129, 65382, 56574, 63, 567, 828, 15, 348

9 — ի են բաժանվում ՝ 6534, 5355, 91917, 56574, 63, 567, 828

4 — ի են բաժանվում ՝ 12, 8372, 828, 32, 100, 124, 348, 5000

5. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողմերն են՝

7 սմ, 11 սմ, 3 սմ = V = 7 x 11 x 3 = 231 սմ 3

2 մ, 5 դմ, 10 սմ = V = 20 դմ 5 դմ 1 դմ = 100 դմ 3

4 դմ, 7 դմ, 12 դմ = V = 4 x 7 x 12 = 336 դմ 3

6. Կատարիր գործողությունները: