Անգլերեն

English 01.03.2022

(68) 8. Circle the correct item.

1) Dad didn’t buy a new car last week.

2) Mum always cooks chicken on Mondays.

3) Do you Like chips?

4) Mary left for Italy last month.

5) Do you brush your teeth every night?

6) The boys didn’t play football last Sunday.

7) Did Emily come to the party?

8) I didn’t watch TV last night.

(69) 10. Put the verbs in brackets into the present simple or the past simple.

1) We went to the beach last weekend.

2) Did your mum make a chocolate cake yesterday?

3) Dad doesn’t work on Sundays.

4) He didn’t came to the party last Saturday.

5) My cousins don’t visiting us every weekend.

6) did Julia wear  jeans to school yesterday?

7) The children always do their homework in their rooms.

8) I sent Claire an email yesterday afternoon.

(69) 11. Complete the sentences with the time expressions from the list.

1) We watched a really good film at the cinema last night.

2) I went to a beautiful exotic island Last summer. The weather was very hot.

3) My mother does the shopping every week.

4) I am working at the moment. I can’t come with you.

5) She always brushes her teeth before she goes to bed at night.

6) He is upset because he failed his driving test yesterday.

Մայրենի

«Իմ ընկեր Նեսոն» գրավոր վերլուծություն 01.03.2022

«Իմ ընկեր Նեսոն» պատմվածքը Հովհաննես Թումանյանի ամենահետաքրքիր և ուսանելի պատմվածքներից մեկն է:

Պատմվածքի սկզբում նա ներկայացնում է գյուղական կյանքի, ընկերության գեղեցկությունը, ջերմությունը: Նրանք իրարից ոչ մի բանով չեն տարբերվում: Ամբողջ օրը խաղում էին, վազում էին տուն մի կտոր հաց ու պանիր ուտում ու նորից գնում խաղալու: Մինչև ուշ գիշեր էլ, նստած գերաններին զրուցում էին, ծիծաղում: Ընկերներից մեկը ՝ Նեսոն բազմաթիվ և հետաքրքիր հեքիաթներ գիտեր: Ու պատմում էր նա Հուրի փերիներից, Զմրուխտ Ղուշից, Լիս ու մութ աշխարից, Կուր Թագավորի հեքիաթը, Քաչալի ու Քոսակի հեքիաթները:

Բայց ամենինչ փոխվեց, երբ գյուղում բացվեց ուսումնարան: Այնտեղ սովորելը վճարովի էր: Գյուղի երեխաներից շատերը ուզում էին սովորել, բայց չէին կարող: Նրանց ծնողները չէին կարող վճարել: Այդ երեխաներից մեկն էր Նեսոն: Նա շատ խելացի էր, գիտեր շատ հեքիաթներ, բայց քանի որ ծնողները աղքատ էին, չկարողացան վճարել: Նեսոն շատ էր լացում, շատ էր խնդրում: Բայց ցավոք, հայրը չկարողացավ նրան դպրոց ուղարկել:

Եվ այդպես գյուղի երեխաները սկեսցին իրարից տարբերվել: Նրանք, ովքեր չէին գնում դպրոց, գնում էին պատերի տակ նստում և սպասում ընկերներին:

Նրանց տարբերությունը ավելի զգացվեց, երբ երկու տարի հետո հերոսը գնաց գյուղաքաղաքի ուսումնարանում սովորելու: Երբ արձակուրդին, նա եկավ գյուղ, իր ընկերները զարմացել էին նրա հագուստի վրա: Համեմատելով, հերոսը հասկացավ, որ իրենց գյուղը աղքատ է և կեղտոտ, մարդկանց հագուստները կեղտոտ էին, մաշված: Այդ ուսումնարանը ավարտելուց հետո, Թումանյանի հայրը տարավ նրան ավելի մեծ քաղաքի ուսումնարան: Արձակուրդին նա գնաց գյուղ: Իր ընկերներն արդեն մեծ տղերք էին: Նրանք անուսում էին, անգրագետ, գյուղի հասարակ տղաներ: Հետ վերադառնալիս Թումանյանի հայրը վարձեց Նեսոի հոր ձին: Վերադարձի ճամփին շատ տհաճ դեպք պատահեց, Նեսոն գողցավ ընկերոջ դանակը: Թումանյանը ամեն կերպ արդարացնում էր ընկերոջը: Մի քանի տարի հետո Գյուղամեջում նա տեսավ որ Նեսոյին պատժում են գողության համար: Այդ անգամ էլ Թումանյանը արդարացնում նեսոյին:

Հովհաննես Թումանյանը ասում է, որ իր ընկերը այդպիսին դարձավ կյանքի դժվարությունների աղքատության պատճառով: Եթե Նեսոն ունենար հնարավորություն սովորելու, կրթվելու գուցե դառնար ավելի լավ մարդ: Չէ՞ որ նա շատ խելացի էր, ընդունակ:

Բայց կյանքի դառնությունները, դժվար պայմանները ուրիշ ճակատագիր տվեցին Նեսոյին:

Без рубрики

Մաթեմատիկա

92. Կարդալ թվերը:

Ա) 5058

Բ) 32001

Գ) 6340078

Դ) 76438499

Ե) 53810003

Զ) 73231

Է) 9876543210

Ը) 10101010

Թ) 10000001

94. Մեծ թվերը գրի առնելու համար oգտագործում են կրճատումներ ՝ հազ. (հազար),  մլն (միլիոն), միլդ (միլիարդ):

Ա) Օգտագորելով այդ կրճատումները ՝  գրե՛ք 504071223, 7250613704, 99320634001 թվերը:

Բ) Միայն թանշաններով գրի առեք հետևյալ թվերը.

302 մլն 35 հազ=, 93 միլդ 701 մլն 96 հազ=, 1 միլդ  200 հազ=,  65 միլդ 5 մլն  693 հազ=:

Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն Փետրվարի 01.02.2022 — 1.03.2022

 1. Մաթեմատիկա 01.02.2022
 2. Մաթեմատիկա 03.02.2022
 3. Մաթեմատիկա 04.02.2022
 4. Մաթեմատիկա 09.02.2022
 5. Մաթեմատիկա 11.02.2022
 6. Դասարանական աշխատանք մաթեմ 15.02.2022
 7. Մաթեմատիկա 15.02.2022
 8. Մաթեմ դասարանական աշխատանք 16.02.2022
 9. Մաթեմատիկա Նիկոլսկի 16.02.2022
 10. Մաթեմատիկա 17.02.2022
 11. Դասարանական աշխատանք Մաթեմ 18.02.2022
 12. Մաթեմատիկա 22.02.2022
 13. Մաթեմատիկա 23.02.2022
 14. Մաթեմատիկա 24.02.2022
 15. Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ 27.02.2022