Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 03.03.2022

1366. Համեմատել խառը թվերը.

1367. Աճման կարգով դասավորել հետևյալ թվերը.

1379. Կատրել մնացորդով բաժանում.

Ա) 395 : 8 = 49 (3 մն)

Բ) 162 : 5 = 32 (2 մն)

Գ) 977 : 2 = 488 (1 մն)

Դ) 151 : 2 =  75 (1 մն)

Ե) 217 : 25 = 80 (17 մն)

Զ) 899 : 52 = 17 (15 մն)

Է) 379 : 4 = 94 (3 մն)

Ը) 1000 : 7 = 142 (6 մն)

Թ) 3451 : 28 = 123 (7 մն)