Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29.04.2021

1038. Արտահայտել  նշված   միավորներով:

Ա) 3/5սմ = 6մմ                          բ)  3/50կգ = 60գ                 գ)  5/20ր = 15վ

7/20դմ = 35մմ                                4/5տ = 8ց                             3/30ժ = 6ր                        

5/20մ = 250մմ                                7/100ց = 7000գ                   3/4օր = 18ժ:            

1039.

Ա) 77կմ – 35մ=76կմ  1000մ – 35մ=76կմ  965մ      

42դմ  2սմ – 7սմ=41դմ  12սմ – 7սմ=41դմ  5սմ

Բ) 15կգ – 670գ=14կգ  1000գ — 670գ=14կգ  330գ

22տ  210կգ – 240կգ =21տ  1210կգ – 240կգ=21տ  970կգ

գ) 18օր – 8ժ=17օր  24ժ – 8ժ=17օր  16ժ

   18ժ 20ր – 35ր=17ժ  80ր – 35ժ=17ժ  45ր: