Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05.04.2021

  1. Գտի՛ր նշված թվի մասը

35-ի 3/7 մասը

35:7×3=15

420-ի 5/6 մասը

420:6×5=350

180-ի 5/9 մասը

180:9×5=100

2000-ի 9/10 մասը

2000:10×9=200×9=1800

140-ի 5/7 մասը

140:7×5=20×5=100

100-ի 5/5 մասը

100:5×5=100

2. Հաշվի՛ր

415 կգ-ի 2/5 մասը

415:5×2=83×2=166կգ

480 դրամի 5/6 մասը

480:6×5=80×5=400դրամ

18ժ-ի 2/3 մասը

18:3×2=12ժ

320 լ-ի 6/8 մասը

320:8×6=40×6=240լ

510 մ2-ու 2/17 մասը

510:17×2=30×2=60մ2

480 կմ-ի 5/16 մասը

480:16×5=30×5=150կմ

3. Աննան  գնել էր 800 գ կարագ: Տորթի համար օգտագործվեց այդ կարագի 3/5 մասը: Որքա՞ն կարագ օգտագործվեց տորթի համար:

Գնեց-800գ կարագ

Օգտագործվեց-3/5-?

                                                                          Լուծում

800:5×3=160×3=480գ

Պատ.՝  480գ:

4. Սոնան կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը: Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել և քանի՞ էջ է մնացել կարդալու:

Կա-126 էջանոց

Կարդաց-5/6 մասը-?

Մնաց-?

Լուծում

  1. 126:6×5=21×5=105 էջ-կարդաց
  2. 126-105=21էջ-մնաց

Պատ.՝ մնաց 21 էջ:

5. Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ: Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:

Ճանապարհ-180կմ

Անցավ-2/3 մասը-?

Մնաց-?

Լուծում

  1. 180:3×2=60×2=120կմ-անցավ
  2. 180-120=60կմ-մնաց

Պատ.՝ մնաց 60կմ:

6. Ջրավազանում կար 800 լ ջուր: Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը: Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

Կար-800լ  ջուր

Օգտագործեց-3/4 մասը

Մնաց-?

Լուծում

  1. 800:4×3=600լ-օգտագործեց
  2. 800-600=200լ-մնաց

Պատ.՝ մնաց 200լ ջուր:

7. 1 ժամում ծորակից լցվում է 600 լ տարողությամբ ջրավազանի ¼ մասը: Նույն ծորակից  որքան ջուր ջրավազան կլցվի 2 ժամում:

1 ժ-600լ-1/4

2ժ-? լ

Լուծում

2×600=1200լ

Պատ.՝ 1200լ: