Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

  1. Լրացրու բաց թողնված տառերը. Օ-Ո

օրինակ

 օգնական

 նորոգել

 անօգնական

 այսօր

որոնել

 կեսօր

օճառ

օղ

որսորդ

ականջօղ

ոչինչ

օղակաձև

որևէ

օրնիբուն

օգոստոս

օրորոց

բոլոր

օգնություն

կլօրիկ

անօգուտ

շորորալ

օգուտ

ոզնի

2․Առարկա ցույց տվող բառերը խմբավորիր ըստ պահանջվող հարցերի:

Կղզի, Արմեն, երազ, ուսանողներ, թոռնիկ, ժպիտ, կատուներ, մեքենավար, Վահրամ, սկյուռ, զայրույթ, տատիկ, վերմակներ, ձկնորս, փողոցներ, երգչուհիներ, խոզանակներ, աղջիկներ, նուռ, վախ, ծիծաղ, սփռոց, վիշտ, մանուշակներ, ջութակահար, տանիք, հարգանք, կատուներ:

Օրինակ՝

ի՞նչ տանիք, կղզի, երազ, ժպիտ, սկյուռ, զայրույթ, նուռ, վախ, ծիծաղ, սփռոց, վիշտ, տանիք, հարգանք

ինչե՞ր  վերմակներ, կատուներ, փողոցներ, խոզանակներ, մանուշակներ

ո՞վ տատիկ, Արմեն, թոռնիկ, մեքենավար, Վահրամ, ձկնորս, ջութակահար

ովքե՞ր աղջիկներ, ուսանողներ,  երգչհիներ

3․Միացրու երկու մասերը  և կազմիր նոր բառեր։

ընկեր, առու, հերոս, տուն, միրգ, փողոց

-ուհի, -վակ, -ական, -ակ, -եղեն, -ային

Ընկեր+ուհի-ընկերուհի

առու+վակ-առվակ

հերոս+ական-հերոական

միրգ+եղեն-մրգեղեն

տուն+ակ-տնակ

տուն+ային-տնային

փողոց+ային-փողոցային

Անգլերեն

The Funny Monkey Wants to Have a Friend

There is a  sharpener  on the table.

Thare are cats in the box.

There is a ball under the table.

Тhere are a fllowers in a vase.

There is a computer on the table.

8.  Look at the pictures and say what you can do and what you can’t.

I can run.

I can jump.

I can’t play football.

I can’t  play volleyball.

I can play tennis.

I can’t play chess.

I can run but I can’t play football.

I can jump but I can’t play volleyball.

I can’t play football but I can play a ball.

I can’t play volleyball but I can play cycling.

I can play tannis but I can’t  play skate.

I can’t play chess but I can play badminton.

I can speak Russian but I can’t  speak French.

I can  sing but I can’t  dance.

I can’t  ride a bike but I can  ride a horse.

I can play  the piano but I can’t play the guitar.