Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա15.09.2020

 1. Գնացքը I օրը անցավ 574 կմ, II օրը՝ 56կմ-ով ավելի, քան I օրը : III օրն անցավ 74կմ-ով պակաս, քան II օրը: Որքա՞ն ճանապարհ անցավ գնացքը 3 օրում:

I օրը-574 կմ

II օրը — ?, 56կմ-ով ավելի, քան I օրը

III օրը — ?, 74կմ-ով պակաս, քան II օրը

Ընդամենը-?

                                                     Լուծում

 1. 574+56=630 (կմ)-II օրը
 2. 630-74=556 (կմ)-III օրը
 3. 574+630+556=1760 (կմ) -3 օրում

                       Պատ.՝ 3 օրում անցավ 1760 կմ :

 • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը, եթե նրա կողմերի երկարություններն են՝ 7 սմ և 12 սմ:

Լայն.-7սմ

Երկար.-12 սմ

P=?

S=?

                                                      Լուծում

P=2x(7+12)=2×19=38 (սմ)

S=7×12=84 (սմ2)

Պատ.՝ P=38 սմ

             S=84 սմ2:

 • Համեմատիր.
  ա) 2Ժ 24ր  <  200ր            բ) 2Ժ 50ր   <  250ր
  գ) 2օր 15Ժ  >    60Ժ          դ)  3օր 10Ժ   <   310Ժ

 • Դատարկ ջրավազանի մեջ առաջին խողովակով լցվեց 1350լ ջուր, իսկ երկրորդ ով՝ 480լ: Տնկիները ջրելու համար պապիկը այդ ջրից օգտագործեց 1580լ : Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:

Լցրեցին -1350լ և  480լ 

Օգտ.՝- 1580լ

Մնաց-?

                                                          Լուծում

 1. 1350+480=1830 (լ)-լցրեցին
 2. 1830-1580=250 (լ)-մնաց

Պատ.՝  250 լ-մնաց:

       5.  Արտահայտիր տարիներով:

ա) 2 դար 12 ամիս=201  տարի                                           բ) 5դար 6 տարի=506 տարի

Հայոց լեզու

Գործնական աշխատանք

 • Գործնական աշխատանք
 •  
 • 1. Հաշվել նշված բառերի տառերի և հնչյունների քանակը՝ եզր, որդի, սղոց, հոգի, ովքեր, ես, ենք, մորեղբայր, Երևան, բարև, տերև, գնդակ, հիշել:
 •  
 • Եզր-3 տառ, 5 հնչյուն
 • որդի-4 տառ, 5 հնչյուն
 • սղոց-4 տառ, 5 հնչյուն
 • հոգի-4 տառ, 4 հնչյուն
 • ովքեր-5 տառ, 5 հնչյուն
 • ես-2 տառ, 3 հնչյուն
 • ենք-3 տառ, 3 հնչյունշ
 • մորեղբայր-9 տառ, 9 հնչյուն
 • Երևան-5 տառ, 7 հնչյուն
 • բարև-4 տառ, 5 հնչյուն
 • տերև-4 տառ, 5 հնչյուն
 • գնդակ-5 տառ, 6 հնչյուն
 • հիշել-5 տառ, 5 հնչյուն
 •  
 • Գործնական աշխատանք
 •  
 • 2. Գրեք թե բառերը քանի հնչյուն և քանի տառ ունեն՝ ոզնի, մորաքույր, ամենաերկար, հնդկահավ, երազանք, որսորդ, ամենաորակյալ, եղևնի, եվրոպական, ամերիկական:
 •  
 • Ոզնի-5 հնչյուն, 4 տառ
 • մորաքույր- 8 հնչյուն, 8 տառ
 • ամենաերկար-11 հնչյուն, 10 տառ
 • հնդկահավ-9 հնչյուն, 8 տառ
 • երազանք-8 հնչյուն,7 տառ
 • որսորդ-7 հնչյուն, 6 տառ
 • ամենաորակյալ-13 հնչյուն, 12 տառ
 • եղևնի-7 հնչյուն, 5 տառ
 • եվրոպական-10 հնչյուն, 8 տառ
 • ամերիկական-10 հնչյուն, 10 տառ
 •  
 •  
 •  
 • Գործնական աշխատանք
 •  
 •  3. Գրեք բառեր, որոնք սկսվեն Ո կամ Ե տառով, հաշվեք դրանց հնչյունների և տառերի քանակը, եթե տառերն ու հնչյունները քանակով չեն համապատասխանում գրավոր բացատրեք պատճառը:

Ոսկի-5 հնչ., 4 տառ

որակ-5 հնչ., 4 տառ

ողկույզ-7 հնչ., 6 տառ

Բառասկզբում գրվող ո տառը լսվում է վօ, հետևաբար, հնչյունների քանակը շատ է:

Երակ-5 հնչ., 4 տառ

Երամ-5 հնչ., 4 տառ

Երազ-5 հնչ., 4 տառ

Բառասկզբում գրվող ե տառը լսվում է յէ, հետևաբար, հնչյունների քանակը շատ է:

Հայոց լեզու

Վիլյամ Սարոյան «Երկու արաբների պատմությունը»

Փառասիրությամբ ու երազանքներով տարածված մարդկանց բթամտությունը ցուցադրելու համար քեռիս պատմում էր նաև երկու արաբների պատմությունը, որոնցից մեկը խելացի էր, իսկ մյուսը՝ հիմար, և նրանք սար էին գնացել արջ որսալու:

Իմ խփած արջի մորթին արդեն ծախել եմ, – ասում է հիմարը: – Դու քոնը դեռ չե՞ս ծախել:

Չէ, – պատասխանում է խելացին, – այդ մասին կմտածեմ, երբ արջին սպանած կլինեմ: Բայց ինչպե՞ս է, որ այդքան համոզված ու վստահ ես:

Նրանից է, – ասում է մյուսը, – որ ես շատ լավ եմ կրակում, արջերի հարցում շատ խելացի եմ, համ էլ հարաբերությունների մեջ խորամանկ եմ:

Նրանք սարը բարձրացան, հետո ձորն իջան և իրար կորցրին: Հանկարծ հսկայական ժայռի ետևից հսկայական մի արջ հայտնվեց ուղիղ հիմար արաբի դիմաց, ով մի կողմ նետեց հրացանը, գետնին փռվեց և մեռած ձևացավ: Արջը մոտեցավ, ոտքից-գլուխ հոտոտեց արաբին, լիզեց-թքոտեց նրա դեմքը, ապա հեռացավ դանդաղաքայլ: Երբ արջը բավական հեռացել էր, հիմար արաբը տեղից վեր կացավ և մաքրեց-չորացրեց դեմքը: Այդ ժամանակ մյուս արաբը նրան մոտեցավ և հարցրեց.

Արջն ականջիդ ի՞նչ ասաց:

Հիմարը, որ արդեն ավելի քիչ էր հիմար, քան առաջ, պատասխանեց.

– Արջն ասաց. «Սրանից հետո մորթիս չվաճառես, մինչև որ ինձ չքերթես»:

Առաջադրանքներ՝

 • Ի՞նչ սովորեցրեց առակը։
 • Այս առակը ինձ սովորեցրեց, որ ժամանակից շուտ չի կարելի պարծենալ
 • Բացատրիր կարմիրով նշված բառերի իմաստները, մտապահիր։
 • Փառասիրությամբ-Փառք սիրող, պարծենկոտ
 • Ժայռ-Մեծ ժայռաքար, ժայռեղեն հսկայական բեկոր
 • Տեքստից դուրս գրիր 6 հատ ե-ով սկսվող և 4 հատ ո-ով սկսվող բառեր, հաշվիր դրանց հնչյուններն ու տառերը։
 • Երազանք, երկու, եմ, երբ, ես, ետևից:
 • Որոնցից, որսալ, որ, ով:
 • Տեքստը սովորիր շատ լավ կարդալ։