Հայոց լեզու

Լեզվական աշխատանք

1.Թռչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան,  օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ, ոհմակ, վոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն:

2. Հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութամաբական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք, Վոլգոգրադ:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 17.09.2020

  1. Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի  տեսքով:

    ա) 7 հազ.  + 3 հ.  + 3տ.  + 5մ. =7335
          8 x10000  + 3 x 1000  +  2 x10=83020
          200000 + 400  + 5=200405


բ )  60000  +  2000  +  50 + 5=62055
      4 x100000  + 3 x 100  + 2 x 1=400302
      6 հազ.  + 3 հ.  + 8մ.  =6308
 

2. Կազմիր արտահայտություն և պարզիր.
ա) Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով:

84581-34581=50000

բ)  Որքանո՞վ կփոքրանա 434581 թիվը, եթե նրա գրության հազարավորը փոխարինենք 0-ով :

434581-430581=400

3.Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից: Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում:

Լուծում

20:5=4 կմ

4+20=24կմ

Պատ.՝ 24կմ անցան երկու օրերում միասին

4.Հաշվիր.
ա)  8592: 6=1432
բ ) 5580:60=93
գ ) 3320 x 7=23240
դ) 308 x 40=12320