Ռուսերեն

Буква „ты”

Учил я одну маленькую девочку Иринушку читать и писать. Была она большая умница. Мы выучили с ней все русские буквы, могли уже читать и писать. Оставалась у нас только одна буква, самая последняя, – буква я”. Я, как всегда, показал Иринушке букву и сказал:

 • А это вот, Иринушка, буква „я”.

Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит:

 • Ты?
 • Почему „ты”? Я же сказал тебе: это буква „я”.
 • Буква „ты”?
 • Да не „ты”, а „я”.

Она ещё больше удивилась и говорит:

 • Я и говорю „ты”.
 • Да не я, а буква „я”.
 • Не ты, а буква „ты”?

Ну что же с ней делать? Как же ей объяснить, что „я” – это не я, это только буква.

 • Хорошо, – сказал я. – Можешь идти гулять.

На другой день Иринушка пришла на урок, открыла букварь и быстро-быстро прочитала:

 • Тыкову дали тыблоко.
 • Что такое? Какому Тыкову? Какое тыблоко?

Посмотрел я в букварь, а там написано: „Якову дали яблоко”. Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю:

 • Яблоко, Иринушка, яблоко, а не тыблоко. Она удивилась и говорит:
 • Яблоко? Так это, значит, буква „я”?
 • Да, правильно. Это буква „ты”, – сказал я радостно.

Конечно, нехорошо, говорить неправду, но если бы я сказал „я”, а не „ты”, может быть, Иринушка так всегда и читала бы вместо „яблоко” – „тыблоко”, вместо „язык” –„тызык”.

А Иринушка теперь уже большая и давно знает все буквы.

1.Найдём в рассказе „Буква „ты” антонимы к словам. Составить предложения с найденными антонимами. 

маленькая -большая, первая-последняя, меньше-больше, плохо-хорошо, грустно-смешно, правда-неправда, закрыть-открыть.

1.У меня есть большая библиотека.

2.Последняя страница книги порвана.

3.Шесть больше пяти.

4.Я буду учиться хорошо.

5.Мой брат смешно играется.

6. Он всегда говорит неправду.

7. Я забыла открыть дверь.

Մայրենի

«Երջանիկ Խրճիթը»

 1. Թիկն տալ-հենվել, վեր առնել-վերցնել, մտքի մեջ ընկած-մտածել, խորհել, սեր ունենալ-սիրել, ալևոր մարդ-սպիտակ մազերով մարդ, մտախող-մտածմունքների մեջ սուզված, մտազբաղ, հացի նստել-ուտել, պատի տակ կուչ գալ-վախից կծկվել, խեղճանալ, ուրիշի ձեռքին նայել-ուրիշից խնդրել, բաժին տալ-ուրիշին հաց տալ, օգնել, գրկնելի մեջ առնել-փաթաթվել, գրկել, կրակը թևին տալ-թեժանալ, ուժեղանալ:

4.  Զմրուխտյա գետակի վրա մի ջրաղաց կար: Այդ ջրաղացին կից կար մի փոքրիկ խրճիթ: Այն հասարակ էր, բայց այնտեղ կար սեր և երջանկություն, քանի դեռ երեխան իրենց հետ էր:

Այն տունը, որտղ մեծացել էր տղան, գեղեցիկ էր և շքեղ: Կար մի գեղեցիկ պատշգամբ, որից երևում էր շքեղ պարտեզը հովասուն ծառերով և կարկաչուն շատրվաններով: Բայց միևնույն է, տղան ցանկանում էր վերադառնալ իր ջերմ ու հարազատ խրճիթը:

         5. Յուրաքանչյուր մարդու համար ավելի  հարազատ ու սիրելի է իր օջախը, տունը:                     Ամենահարուստ տունը, թանկ նվերները չեն փոխարինի հարազատ օջախին և ընտանիքին:

8.  <<Մայրական սիրո և հավատի հաղթանակը>>: 

Անգլերեն

English 29.10.2020

29.10.2020

4. Look at the table and write what sports they play and don’t play.


1.  Phil plays football and tennis. He  doesn’t play  basketball.

2.  Sofia and Chris play tennis and basketball. They don’t play football.

3. Rose plays football and basketball. She doesn’t play tennis.

4. Zack plays tennis and basketball. He doesn’t play football.

5.  Anna and I play football and tennis. They don’t playbasketball.

5.  Write what Carol does every day.

1) Carol gets up at 7 o’clock every day.

2) She has breakfast at 7:30.

3) She goes to school at 8 o’clock.

 4) She has lunch at 2 o’clock.

5) She does her homework in the evening.

 6) She watches TV at 8 o’clock.

7) She goes to bed at 10 o’clock.

8.  Write the questions.

 1. like / you / chocolate                   Do you like chocolate?
 2.  she / the guitar  /play                     Does she play the gutar?
 3.  listen to/ Carlos/ music                    Does Carlos listen to music?
 4. Dogs/ run fast                                        Do dogs run fast? 
 5. English/ speak / your friend                 Does your friend speak English?
 6. Liz and Ben / school / go to     Do Liz and Ben go to shool
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 28.10.2020

225 ա Կատարիր գումարումը և արդյունքը ստուգիր հանումով:

585+585=1170

Ստ.` 1170-585=585

82844+7258=90102

Ստ.՝  90102-7258=82844

  227 ա Հաշվիր արտահայտության արժեքը

99x(909-555)+7890:(3218-3188)+78×90=42329

 1. 909-555=354
 2. 3218-3188=30
 3. 354×99=35046
 4. 7890:30=263
 5. 78×90=7020
 6. 35046+263=35309
 7. 35309+7020=42329   

228  (ա,բ) Աստղանիշները փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

    4235                                            619       

+  3057                              +           2641

   37237                                        30987             

  44529                                        34247

Մայրենի

«Եղնիկը»

1.

Ջինջ-պարզ, վճիտ, մաքուր

Հանդ-արտ, դաշտ 

Մակաղած- հանգստի, շոգից պատսպարվելու և կթվելու համար մակատեղ գալ՝ հավաքվել

Մատաղ-երիտասարդ, ջահել

Խարտյաշ- ոսկեգույն դեղինին և բաց շագանակագույնին տվող գույնով

Խորունկ-խոր

Երկայն-երկար

Անդուլ- դուլ՝ դադար չունեցող, անդադար

Ղողանջուն- ղողանջող, ղողանջ  արձակող

Էական- հիմնական, բուն էությունը կազմող, գլխավոր

3.

Ընկերը հեղինակի երեխաներին նվիրել էր մի մատղաշ ու խարտյաշ եղնիկ: Եղնիկը տխուր էր,  խորունկ սև և պարզ աչքերով,որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:

4.

 Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին, բայց երբեմն բարձրանում էր պատըգամբ և խորունկ,կարոտած աչքերով նայում էր հեռավոր անտառներին և ուշադիր ունկնդրում հովերին ու անտառների ձայներին: Երբ բռնում էի նրան ՝ քնքուշ մարմինը կուչ էր գալիս  գրկիս մեջ, և սիրտը թրթռում էր այնպես արագ, թիթեռի թևերի նման:

6.

Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը այդ ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ իր մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուները խփել կաղնիներին:

 7.

Այս պատմվածքի հիմնական իմաստը այն է, որ յուրաքանչյուր կենդանի պետք է ապրի իր ընտանիքում  և  այն , որ պետք է պահպանել բնությունը:

Ռուսերեն

Как собака друга искала

Давным-давно в лесу жила собака. Одна-одинешенька. Скучно ей было. Захотелось собаке друга найти. Такого, который никого не боялся бы.Встретила собака в лесу зайца и говорит ему:

— Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить!

— Давай, — согласился зайка.

Вечером нашли они себе местечко для ночлега и легли спать. Ночью бежала мимо них мышь, собака услышала шорох да как вскочит, как залает громко. Заяц в испуге проснулся, уши от страха трясутся.

— Зачем лаешь? — говорит собаке. — Вот услышит волк, придет сюда и нас съест.

«Неважный это друг, — подумала собака. — Волка боится. А вот волк, наверно, никого не боится».

Утром распрощалась собака с зайцем и пошла искать волка. Встретила его в глухом овраге и говорит:

— Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить!

— Что же! — отвечает волк. — Вдвоем веселее будет.

Ночью легли они спать. Мимо лягушка прыгала, собака услышала да как вскочит, как залает громко.

Волк в испуге проснулся и давай ругать собаку:

— Ах ты, такая-разэтакая!.. Услышит медведь твой лай, придет сюда и разорвет нас.

«И волк боится, — подумала собака. — Уж лучше мне подружиться с медведем». Распрощалась собака с волком и пошла к медведю:

— Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить!

— Ладно, — говорит медведь. — Пошли ко мне в берлогу.

Наступила ночь. Легли они спать. А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж полз, вскочила и залаяла. Медведь перепугался и ну бранить собаку:

— Перестань, — говорит. — Придет человек, шкуры с нас снимет.

«Ну и дела! —думает собака. — И этот оказался трусливым». Сбежала она от медведя и пошла к человеку.

— Человек, человек, давай дружить, вместе жить!

Согласился человек, накормил собаку, теплую конуру ей построил возле своей избы. Ночью собака лает — дом охраняет. А человек не ругает её за это — спасибо говорит. С тех пор собака и человек живут вместе.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24.10.2020

197.  ա բ Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման հատկություններից:

Ա) 8+56+12=56+(12+8)=76                                                             

240+60+248=248+(240+60)=548                                          

247+950+50=247+(950+50)=247+1000=1247                   

98+998+9998+2+2+2=(98+2)+(998+2)+(9998+2)=11100

7+8+9+10+11+12+13=(7+13)+(8+12)+(9+11)+10=20+20+20+10=70

Բ)   24+48+6=48+(24+6)=48+30=78

80+320+332=332+(320+80)=332+400=732

170+30+193=193+(170+30)=193+200=393

99+999+9999+1+1+1=(99+1)+(999+1)+(9999+1)=11100

17+18+19+20+21+22+23=(17+23)+(18+22)+(19+21)+20=40+40+40+20=140

200. Հաշվիր՝ օգտվելով գծագրում բերված տվյալներից:

AD=65 կմ 200մ + 72կմ 400մ+ 30կմ  800մ=167 կմ   1400մ=168կմ  400մ

BE=72կմ  400մ+30կմ  800մ+80կմ  600մ= 182կմ  1800մ=183կմ  800մ

AE=AD+DE=168կմ 400մ+80կմ 600մ= 248կմ  1000մ=249կմ 

204.

Երեք արկղում միասին կա 135կգ խնձոր: Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում՝ 12 կգ ավելի, քան երրորդում: Որքան խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում:

 1. 135-15-12=108կգ
 2. 108:3=36կգ-երրորդ արկղ
 3. 36+15=51կգ-առաջին  արկղ
 4. 36+12=48կգ-երկրորդ   արկղ

Պատ.՝  36կգ 51կգ   և  48կգ

213.

5ժ=1800վրկ

8օր=11520ր

7ժ  18ր=26280վրկ

5օր  18ժ  18ր=8298ր