Մայրենի

Վ․Անանյան «Գիտնականը»

 1. Տրված բառերն ու արտահայտությունները փոխարինել այլ բառերով ու արտահայտություններով.

դրմբացնել-խփել, հարվածել, կրակել 

մազեղեն մթերող գրասենյակ-մորթի ընդունող և մատակարարող կազմակերպություն

խելքդ ի՞նչ է կտրում-ի՞նչ ես կարծում, մտածում

հորել-փոս փորել, հողի մեջ պահել

մեկին  վառել-մատնել

ճար չկա-ելք, լուծում չկա, անելանելի վիճակ

ծեգը ծեգին-լուսաբաց, արևածագ

կածան-նեղ ճանպարհ, արահետ:

  4. Բնութագրել որսորդ Բալաբեկը.

Որսորդ Բալաբեկը մի քիչ պարծենկոտ էր, խորամանկ, նպատակասլաց: Նա հետաքրքրասեր էր և ցանկանում էր սովորել  և ամեն գնով ցանկանում էր հասնել իր նպատակին:

5.Բնութագրել Գաբոյի Եփրեմին՝ օգտվելով բնագրից.

Գաբոյի Եփրեմը բայազետցի փորձառու որսորդ  էր:  Նա շատ լավ էր հասկանում աղվեսների լեզուն, վարքը: ԵՎ անհրաժեշտության դեպքում, օգնում էր իր ընկերներին:

9. Գրել արգելանոցների և «Կարմիր գրքի» մասին.

«Կարմիր գրքում» են գրանցված հազվագյուտ և ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող կենդանիները և բույսերը:

Արգելոցները բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ են որտեղ արգելվում է  կենդանիների և     թռչունների  որսը, բույսերի հավաքելը: Հայաստանի Հանրապետությունում կա 3 մեծ արքելոց ազգային պարկեր: Դրանցից ամենամեծերն են՝   Խոսրովի արգելոց, Դիլիջանի և սևանի ազգային պարկեր:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 30.11.2020

347 (ա) Գտիր անհայտ արտադրիչը:

*x5=2385

2385:5=477

Ստ.՝ 477×5=2385

70x*=7560

7560:70=108

Ստ.՝ 108×70=7560

32x*=7712

7712:32=241

Ստ.՝ 241×32=7712

349 (ա) Հաշվիր արտահայտության արժեքը

32x(324-216)+5166:(5423-5381)=3579

 1. 324-216=108
 2. 5423-5381=42
 3. 108×32=3456
 4. 5166:42=123
 5. 3456+123=3579
Անգլերեն

english 29.11.2020

17. Change the sentences according to the example.

 1. They often go to the country. They are going to the country now.
 2. She always helps her mother. She is helping her mother now.
 3. We go to school every morning. We are going to school now .
 4. They often play in the yard. They are playing In the yard now.
 5. Tom doesn’t play basketball. Tom isn’t  playing basketball now.

18. Fill in the proper tense form.

 1. David is playing in the yard now.
 2. We usually have  dinner at home.
 3. Kate   waters the flowers every dey.
 4. Children are  singing now.
 5. Mike  usually does his homework in the evening.
Մայրենի

Համեմատել «Ոսկի ձկնիկ» և «Մահակը» պատմվածքները

Սկսենք համեմատել «Ոսկի ձկնիկը» և «Մահակը» պատմվածքի հերոսներին:

«Մահակը» պատմվածքի պապիկը ժլատ էր, անհագ: Նա ամեն կերպով ցանկանում է թզուկից շատ բան կորզել:  Իսկ «Ոսկի ձկնիկի» պապիկը բարի էր, խեղճ: Նա ոչինչ չէր ուզում վերցնել ձկնիկից: Բայց նրա պառավը անկուշտ էր, ժլատ, աչքածակ և ստիպում էր նրան անընդհատ նոր բան պահանջել: Այս երկու ստեղծագործությունները նման են, որ իրենց ժլատության համար պատժվեցին և զրկվեցին ամեն ինչից:   

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 28.11.2020

337.Օգտվելով քարտեզից՝ պատասխանիր հարցերին:

1.  Բերդը Երևանից ավելի հեռու է, քան Դիլիջանը:

2. Դիլիջանից Սիսիանը ավելի հեռու է, քան Երևանը:

3. Կապանը Երևանից ավելի հեռու է քան Գորիսը:

4.  Վանաձոր-Դիլիջան-Երևան-վեդի-Եղեգնաձոր-Սիսիան-Գորիս-ապան-Մեղրի:

338.  (Ա)

25 տետր-80դրամ

2 օրագիր-?,4 անգամ ավելի

Տվեց-5000դրամ

Վերադարձրեց-?

Լուծում

 1. 4×80=320դրամ-1 օրագիր
 2. 320×2=640դրամ-2 օրագիր
 3. 25×80=2000դրամ-25 տետր
 4. 2000+640=2640դրամ-ընդամենը
 5. 5000-2640=2360դրամ

Պատ.՝ 2360 դրամ պետք է վերադարձնի:

339.  (Ա)

16վարդ -8մ ժապավեն

50 վարդ-?

Լուծում

8մ=800սմ

 1. 800:16=50սմ-1վարդ
 2. 50×50=2500սմ=25մ-50վարդ

Պատ.՝ 25մ:

Ռուսերեն

Волк и Белка

Составь план сказки. Перескажи сказку по
плану
.

1. Встреча белки с волком

2. Вопрос волка

3. Ответ белки

Найдите и запишите пары:

а) синонимы – чудесно-прекрасно, хорошо-здорово, блузка-кофточка, холодно-прохладно, скучно- грустно, морозно-холодно, работа-труд,   неинтересно-скучно, кофта-свитер.

б) антонимы – весело-грустно, жарко-холодно, дёшево-дорого, много-мало, холодно-тепло, скучно- весело, дорого-дёшево, мало-много.

Մայրենի

«Մահակը»

Հարցեր

 1. Հեքիաթը բաժանել մասերի և վանկատել:

ա) Փայտահատի և թզուկի առաջին հանդիպումը: Կախարդական սփռոցը:

բ) Անկուշտ ամուսինների երկրորդ պահանջը:

գ)  Երրորդ այցը և կախարդական հավի տված հարստությունը:

դ) Աչքածակ, ժլատ  փայտահատի նոր պահանջը և թզուկի արդարացի պատիժը:

ե) Չգնահատեցին, ինչ ունեին և վերադարձան հին կյանքին:

3. Բնութագրել փայտահատին:

Փայտահատը ծույլ էր, անհամբեր, ժլատ: Իր հիմարության և ժլատության պատճառով, փոխանակ վայելեր իր հարստությունը, պատժվեց և կորցրեց ամեն ինչ:

4. Փոխել հեքիաթի ավարտը.

ա)  Գտնել ուրիշ պատիժ փայտահատի համար.

Բարկացած թզուկը, հետ է վեցնում բոլոր նվերները, ստիպում   փայտահատին հարստությունը բաժանել աղքատներին և ավելի շատ աշխատել:

բ) Երրորդ անգամ, թզուկի մոտ գնալիս, փայտահատը կանգ առավ ևմի պահ մտածեց:

—Իսկ ճիշտ եմ անու՞մ, ես արդյոք: Թզուկն այդքան ննվերներ տվեց մեզ, աղքատից դարձանք հարուստ: Լավ կլինի, որ ես օգնեմ աղքատ հարևաններիս և իմ  նվերները վերադարձնեմ թզուկին:

8.  Հորինել նոր վերնագիր:

<<Ժլատ փայտահատի արժանի պատիժը>>:

Անգլերեն

Karolina and Chrystalla

Karolina: Hello Chrystalla

Chrystalla: Hello Karolina.How are you?

Karolina: I am fine. What are you doing now?

Chrystalla: I am doing my homework. And you?

Karolina: I am watching Tv.

Chrystalla: Is your mom watching Tv too?

Karolina:No , she isn’t. She  is cooking.

Chrystalla: I am planning to visit you today ? it’s ok?

Karolina:Yes, of course. I am waiting  for  you.

Chrystalla:Bye

Karolina: Bye

Ռուսերեն

Аист и Лягушка

Поспорили Лягушка с Аистом:
— Кто красивее?
— Я! Посмотри, какие у меня красивые ноги!
— Зато у меня их четыре, а у тебя только
две! — сказала Лягушка.
— Да, у меня только две ноги, но они у меня
длинные!
— А я квакать умею, а ты нет!
— А я летаю, а ты только прыгаешь!
— Летаешь, а нырять не можешь!
— А у меня есть клюв длинный!
— Подумаешь, клюв! На что он нужен?!
— А вот на что! — рассердился Аист и проглотил
Лягушку.
Не зря говорят, что аисты глотают лягушек, чтобы не спорить с ними.
(По С. Михалкову)

Придумай девочке имя. Прочитай сказку, вставляя вместо пропусков нужные слова.
Жила-была девочка. Её звали Алина. Училась она  в школе. А школа была далеко-далеко, за лесом. Вот взяла она портфель и пошла в школу. Шла- шла и вдруг встретила мальчишку. Испугался побежал и спрятался под кустом.
— Не бойся меня, маленький мальчик, — сказала она. —
Пойдём со мной. Будем вместе учиться.
Обрадовался мальчик и поскакал рядом.

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24.11.2020

334  (բ) Հաշվիր արտահայտության արժեքը

27600:12-500×25:(324+176)=2275

 1. 324+176=500
 2. 27600:12=2300
 3. 25×500=12500
 4. 12500:500=25
 5. 2300-25=2275

25600:(100-60)x55-55=35145

 1. 100-60=40
 2. 25600:40=640
 3. 55×640=35200
 4. 35200-55=35145

335  (բ) Կատարիր գործողությունները

32օր 10ժ – 6օր 14ժ=31օր 34ժ-6օր 14ժ=25օր  20ժ

12ժ 30ր – 4ժ 45ր=11ժ  90ր –4ժ  45ր=7ր 45ժ

27ր  5վ- 6ր  20վ=26ր  65վ – 6ր  20վ=20ր  45վ

9օր  16ժ – 8օր  30ժ=8օր  40ժ-8օր  30ժ=10ժ