Մայրենի

Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն || Մայրենի 21.12.2022

  • Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կարդացած ստեղծագործությնները առաջադրանքներով՝

«Քիթը» Լուիս Ֆերնանդու Վերիսիմու 03.12.2022

«Բարև՛ սիրելի ձմեռ» 05.12.2022

«Կաղանդի ծառ մը» 06.12.2022

Պաուլո Կոելիո «Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ» 07.12.2022

Ստեփան Զորյան «Եղևնին» 08.12.2022

«Խոսեի սանդալները» 12.12.2022

«Խստաշունչ ձմեռը և ցնցոտիավոր ծերունին» 13.12.2022

  • Ստեղծագործական աշխատանքները, շարադրությունները՝

«Ամփոփելով 2022-ը» 14.12.2022

  • Գործնական քերականության առաջադրանքները՝

Դասարանական – Տնային աշխատանք մայրենի 01.12.2022

Դասարանական աշխատանք մայրենի 07.12.2022

Գործնական քերականություն | Մայրենի 09.12.2022

Դասարանական աշխատանք մայրենի 13.12.2022

Դասարանական աշխատանք մայրենի 14.12.2022

Գործնական քերականություն | Մայրենի 15.12.2022

Գործնական քերականություն մայրենի 20.12.2022

  • Գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվությունը՝

նախագիծ «Հ․ Ք․ Անդերսենի հեքիաթները» || մայրենի 21.12.2022

Նախագիծ «Չարլին Եվ Շոկոլադի Գործարանը» Ռոալդ Դալ 25.11.2022

Ֆլեշմոբը՝

Մայրենիի Դեկտեմբեր ամսվա ֆլեշմոբ 15.12.2022

  • Գնահատե’ք դեկտեմբեր ամսվա ձեր աշխատանքը’ հիմնավորելով։

Իմ կարծիքով այս ամիս ես ինձ կգնահատեի 9 (կամ 10, բայց գիտեմ, որ հնարավոր չէ), քանի որ ես ամեն որ դասերը անում եմ և բաց թողնված դաս չեմ ունենում։ Այսքանը։ Հիհի

Մայրենի

նախագիծ «Հ․ Ք․ Անդերսենի հեքիաթները» || Դեկտեմբեր ամսվա նախագիծ || մայրենի 21.12.2022

Ես Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գրադարանում կարդացել եմ Հ․ Ք․ Անդերսենի հետևյալ հեքիաթները՝ «Մատնաչափիկը», «Ձյունե Թագուհին», «Անճոռնի բադիկը» և «Վայրի Կարապները»։ Այդ հեքիաթները շատ հետաքրքիր էին և ինձ տարան մանկություն, երբ դրանք ինձ համար իմ մայրիկս էր կարդում։ Ամենից շատ ինձ դուր է եկել «Վայրի Կարապները» հեքիաթը։ Այդ հեքիաթի հերոսներից ինձ դուր եկավ Էլիզը, քանի — որ  նա գեղեցիկ, բարի և հոգատար քույրիկ էր իր եղբայրների համար:Նրա տանջանքի շնորհիվ փրկվեցին իր եղբայրները, Բայց ինձ դուր չեկավ թագուհու կերպարը, քանի — որ նա շատ չար կախարդ էր: Նա այնպես կախարդեց, որ խեղճ եղբայրները վերածվեցին վայրի կարապների, իսկ Էլիզին այնպես տգեղացրեց, որ հայրիկը չճանաչեց իր աղջկան և վռնդեց տանից:

Ես շատ  եմ սիրում Անդերսենի հեքիաթները և բոլոր իմ ընկերներին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ դրանք:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 21.12.2022

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

բ) –5, –11 = (-5) x (-11) = (-11) x (-5) = +55

դ) +12, –12 = (+12) x (-12) = (-12) x (+12) = -144:

641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

բ) (–1) · (–1) · (–1 ) = -1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5) = +420

644. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
հավասարություն.

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = + 1 · 2 · 3 · 4

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = + 4 · 4 · 3 · 3:

647. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ) = -4200

դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 ) = +945:

658. Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

Պատ․՝ 0։

659․ Երկու թվերի արտադրյալը դրական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։

Պատ․՝ Արտադրիչները ունեն նույն նշաններ։

660․ Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։

Պատ․՝ Արտադրիչները ունեն տարբեր նշաններ։

663․ Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

Լուծում

4320 կմ = 432000000 սմ

Պատ․՝ 17 7/25սմ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 21.12.2022

638. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) +7, -4


+7 · (-4) = -28


(-4) · +7 = -28

գ) -2, +8


-2 · (+8) = -16


+8 · (-2) = -16

641. Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7) = (-2) · ((+3) · (-7)) = +42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2) = ((-5) x (-4)) x ((+3) x (-2)) = ((-20) x (-6)) = -120

644. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի
հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = — 5 · 10 · 8 · 6

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) = — 6 · 2 · 9 · 3:

647. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) = -1

գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 ) = -1280:

655. Կաթից ստացվում է 20 % սերուցք, իսկ սերուցքից՝ 18 % կարագ։ Որքա՞ն կարագ կստացվի 50 կգ կաթից։

Լուծում

Պատ․՝ 1 4/5:

661. Շրջանագծի շառավիղը 8 սմ է։ Որքա՞ն է քառակուսու անկյունագծերի երկարությունների գումարը։

Լուծում

8 x 4 = 32սմ

Պատ․՝ 32սմ: