Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 16.12.2022

594. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

բ) (–8) · 5 < 0

դ) 2 · 3 < (–4) · (–2)

զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

595. Կատարե՛ք գործողությունները.

բ) (–13) · (–6) – (+4) · (+18) – (–5) · (+20) = -106

1) (-13) x (-6) = +78

2) (+4) x (+18) = +72

3) (-5) x (+20) = -100

4) +78 — (+72) = +6

5) +6 — (-100) = -106:

դ) (+2) · (–5) + (–3) · (–7) – (+16) · (–7) = +123

1) (+2) x (–5) = -10

2) (-3) x (-7) = +21

3) (+16) x (-7) = -112

4) -10 + (+21) = +11

5) +11 — (-112) = +123:

596. Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.


–40 = -4 x 10, -20 x 2, -8 x 5

+32 = -2 x (-16), 8 x (-4)

–1 = -1 x (1)

0 = 0 x 0

–12 = -6 x 2

+9 = -3 x (-3)

609. Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։ հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը 90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։

Լուծում

Պատ՝ 8 ժամ։

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատամք մաթեմ 16.12.2022

594. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0

գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1)

ե) 2 · (–20) = (–10) · 4

595. Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (+3) · (–8) + (–6) · (+2) – (–4) · (–7) = -64

1) (+3) · (–8) = -24

2) (–6) · (+2) = -8

3) (–4) · (–7) = +28

4) -24 + -8 = -32

5) -32 — 28 = -64:

գ) (–25) · (+4) – (+100) · (–1) + (+4) · (–40) = -160

1) (-25) x (+4) = -100

2) (+100) x (-1) = -100

3) (+4) x (-40) = -160

4) -100 — (-100) = 0

0 + -160 = -160:

610․ Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում։

Լուծում

1) 90000 – 60000 = 30000

2) 90000 : 15 = 2000

3) 90000 : 2000 = 45 կգ

4) 60000 : 2000 = 30 կգ

Պատ․՝ 45 կգ, 30 կգ։