Մայրենի

Գործնական քերականություն | Մայրենի 09.12.2022

1. Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինակ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական — ամսագիր

շնչասպառ – անշունչ

քնել – անքուն

ջրկիր – կաթնաջուր, ցեխաջուր, քաղցրաջուր

գլխարկ – անգլուխ

խմբավար – երգչախումբ

2. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Նկարչին հատուկ — նկարիչ

 
ապուխտ դարձնել — ապխտել

 
աներևույթ դառնալ — աներևույթանալ

 
անօրեն բան — անօրինական


աշխույժ դառնալ — աշխուժանալ 


դաշույնով հարվածել — դաշույնահարել

 
անդունդի խորություն ունեցող — անդնդախոր


մառախուղով պատված — մառախլապատ:

3. Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:

ա) Մեծամիտ, ձկնորս, կաթնաջուր, պայտաձև, արծաթափայլ:

բ) Գունագեղ, բարեգործ, փոշեկուլ, բառապաշար, սրամիտ:

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 09.12.2022

559 Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

բ) –11 – 9 = — 11 + 9 = -2

դ) 8 – 2 = 8 + 2 = 10

զ) –16 – 7 = -16 + 7 = -9:

560. Կատարե՛ք հանում.

բ) –48 – (–25) = -23

դ) –17 – (–34) = 17

զ) –52 – (–2) = -50

ը) 82 – (–3) = 85:

573. Գտե՛ք գումարը.

բ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1) = 8 + 14 — 21 — 36 — 1 = — 36

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80 = (-33) — 40 + 80 = — 33 — 40 + 80 = 7

576. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք այն բոլոր կետերը, որոնց համապատասխանող թվերի բացարձակ արժեքները`


ա) փոքր են 1-ից — 0, -1, -2, -3.


բ) փոքր են 5-ից — 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5.

գ) մեծ են 0-ից և փոքր են 6-ից — 1, 2, 3, 4, 5.

դ) մեծ են 8-ից և փոքր են 12-ից — 9, 10, 11.

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 09.12.2022

559 Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7 = 6 + 7 = 13

գ) –30 – 44 = — 30 + 44 = 14

ե) 12 – 9 = 12 + 9 = 21:

560 Կատարե՛ք հանում.

ա) 34 – (–7) = 34 + 7 = 41

գ) 101 – (–8) = 101 + 8 = 109

ե) 29 – (–11) = 29 + 11 = 40

է) –70 – (–14) = — 56:

561. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օC էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2OC։ Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։

Լուծում

–10 + (+20) = +30

Պատ․՝ +30 — ով։