Մայրենի

«Ամփոփելով 2022-ը» 14.12.2022

Ամփոփելով 2022-ը, տեսնում ենք, որ մարդիկ ծխում են և գցում ծխախոտները փողոցներում կամ էլ մարդիկ գանված են հեռախոսներին։ Նաև աղտոտում են բնությունը, վնասում կենդանիներին և մաքուր չեն պահում օդը։ Դա, իհարկա, դաժան է և տխուր ։ Իմ կարծիքով 1900 ական թվականները ավելի լավն էին, քան 2022, համեմատելով, որ մարդիկ 1900 ական թվականներում ավելի բարի և մարդամոտ էին։ 1900 ական թվականերում գոյություն չունեին հեռախոսներ և մարդիկ չէին նայում հեռախոս։ Գիտեմ այդ ժամանակ էլ կային ծխախոտներ, բայց մարդիկ չէին գցում փողոցներում և պահպանում էին միջավայրը։ Կան մարդիկ, ովքեր լավ են զգում 2022 — ում, բայց նաև կամ մարդիկ ովքեր ատում են 2022 — ը, քանի որ մարդիկ չմտածելով աղտոտում են ամենինչ։ Անկեղծ ասած ես պատկանում եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր դեմ են ներկայիս ապրելաոճին։ Իմ կարծիքով ինտերնետային կյանքը մարդկանց դարձրել է փուչ ու անհոգի։ Ես ականատես չեմ եղել նախկին կյանքին, սակայն մեր մեծերի պատմությունները ինձ միշտ գրավել են , ափսոս, որ միայն կարող եմ դա լսել, բայց չտեսնել։

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 14.12.2022

591. Համեմատե՛ք թվերը.

բ) (7 · 0) · (–9) > –2

դ) 8 > 37 · (0 · 20)։

592.Գտե՛ք արտադրյալը.

բ) (–8) · (–4) · 3 = + (8 x 4) x 3 = +32 x 3 = +96

դ) (–15) · 17 · (–2) = +(15 x 2) x 17 = +30 x 17 = +510

զ) 8 · (–1) · 0 = 0:

593. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

բ) * ։ (–5) = 2

* = 2 x (–5) = -10

* = -10:

դ) (–*) ։ 15 = –3

(–*) = -3 x 15 = -45

* = -45:

զ) (–*) ։ (–16) = –5։

(–*) = + (5 x 16) = +80

* = +80:

602. Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և ամենափոքր դրական ամբողջ թվի տարբերությունը։

-1 – 1 = -1 + (-1) = -2


Պատ.՝ -2:

603. Հաշվե՛ք.

բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը

|5 — (-9) — 8| = |+ 6| = 6:

Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 14.12.2022

591. Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4

գ) –100 < 100 · (–3) · 0

592. Գտե՛ք արտադրյալը.

ա) 16 · (–3) · 6 = -288

16 x (–3) = –48

-48 x 6 = -288

գ) 14 · (–5) · (–7) = +490

14 x (-5) = -70

-70 x (-7) = +490

ե) (–1) · (–1) · (–8) = -8

(-1) x (-1) = +1

+1 x (-8) = -8

593. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) * ։ 3 = –7,

*= 3 x (-7) = -21

Իսպաներեն

Español 14.12.2022

  1. Completa las frases con la forma correcta del verbo.

1. Mis padres y yo vivimos en España.

2. Mi hermano estudia ingles.

3. Elena y sus amigos comen a las dos.

4. Yo no tengo un ordenador en mi habitacion.

5. Carlos y yo estudiamos mucho.

6. Mi hermano David trabaja con mi padre.

7. ¿Tu vives en Madrid?

8. Rosa no come nunca en un restaurante.

9. ¿Cuantos años tiene tu hermana?

10. ¿Tienes un diccionario?

3. Completa las frases de David.

1. Alicia es mi madre. yo soy su hijo.

2. Pilar es mi hermana. Yo soy su hermono.

3. Mi madre es la mujer de mi padre. Mi padre su espeso.

4. Carmen es la hermana de mi madre. Es mi tia.

Մայրենի

Դասարանական աշխատանք մայրենի 14.12.2022

2. 65.      Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր՝ դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

Բույս ― բուսական, դեղաբուսական, խոտաբույս


թույն ― թունավոր, հակաթունավոր, հակաթույն


հույս ― հուսալի, անհույս, անհուսություն


սենյակ ― սենյակային, դասասենյակ, միջսենյակային

3. Կետերի փոխարեն մի այնպիսի արմատ գրի՛ր, որ և՛ կետերից աջ գրված բառի հետ բարդ բառ կազմի, և՛ կետերից ձախ գրված բառի հետ:

Օրինակ՝

Շագանակ, գույն,  թափ – շականակագույն, գունաթափ


ծաղիկ, արթ, քար – ծաղկազարդ, զարդաքար


հինգ, անկյուն, չափ – հնգանկյուն, անկյունաչափ


 խաչ, քար, սիրտ – խաչքար, քարսիրտ


 քանդակ, գործ, ընկեր – քանդակագործ, գործընկեր


 ավազակ, խումբ, պետ – ավազակախումբ, խմբապես


վրեժ, խնդիր, գիրք – վրեժխնդիր, խնդրագիր