Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 02.12.2020

352.  Հաշվիր արտահայտության արժեքը

a=3225,    b=225,  c=25:

ա) a-b+c=3225-225+25=3025

բ) a-(b-c)=3225-(225-25)=3025

գ) a-(b+c)=3225-(225+25)=2975

353. կարդա անհավասարությունը

ա) 224+400>400

224 և 400 թվերի գումարը մեծ է 400-ից

400-ը փոքր է 224 և 400 թվերի գումարից

բ) 400-200<400+200

400  և  200 թվերի տարբերությունը փոքր է 400  և  200 թվերի գումարից

400 և 200 թվերի գումարը մեծ է 400 և 200 թվերի տարբերությունից

գ) 40×20>40×10

40  և  20 թվերի արտադրյալը մեծ է 40 և 10 թվերի արտադրյալից

40  և  10 թվերի արտադրյալը փոքր է 40 և 20 թվերի արտադրյալից

354.

50553.

Без рубрики, Անգլերեն

The Johnsons

4. Say  whose these things are.

1.  Whose dog  is this?

It is Jane’s dog.

2.  Whose cat is this?

It is Pete’s cat.

3. Whose baloon is this?

It is Jack’s balloon.

4. Whose book is this?

It is Ann’s book.

5.Whose doll is this?

It is Sally’s doll.

  1.  Whose toy is this?

  It is Mike’s toy.

Բնագիտություն

Ծովեր և օվկիանոսներ

Երկրագնդի հսկայական ջրային տարածքը բաժանվում է օվկիանոսների: Դրանք հինգն են Հնդկական, Հյուսիսային սառուցյալ, Հարավային, Խաղաղ օվկիանոս, Ատլանտյան Օվկիանոս, որոնք իրար միացած են նեղուցներով և միասին կազմում են Համաշխարհային օվկիանոսը: Ամենամեծն ու փոթորկոտը Խաղաղ օվկիանոսն է: Տարօրինակ է, բայց պորտուգալացի ծովագնաց Մագելանի շուրջերկրյա ճամփորդության ընթացքում այս օվկիանոսը զարմանալիորեն հանդարտ է եղել, և ճանապարհորդն այն Խաղաղ է անվանել:

Ծովերն օվկիանոսների առանձին մասերն են, որոնք մասամբ շրջապատված են ցամաքով: Միայն մեկ ծով կա, որ ափեր չունի: Դա Սարգասյան ծովն է՝ Ատլանտյան օվկիանոսում՜:

Օվկիանոսներում և ծովերում ցամաքի կտորներ կան, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով: Դրանք կղզիներն են: Օվկիանոսնե­րում կան նաև խոր անդունդներ:

Երկրագնդի ամենամեծ կղզին Գրենլանդիան է, որը թարգմանաբար նշանակում է «կանաչ երկիր»:

Գիտե՞ս, որ օվկիանոսի ամենախոր տեղը Մարիանյան իջվածքն է՝ Խաղաղ օվկիանոսում: Նրա խորությունն այնքան մեծ է (11 հազար մետր), որ եթե Ջոմոլունգմա լեռն ընկղմեինք մեջը, գագաթը շատ խոր ջրի տակ կմնար:

Օվկիանոսների աղի ջուրն անթիվ-անհամար կենդանիների ու բույ­սերի տունն է: Ամենահին ժամանակներից ծովերն ու օվկիանոսները սննդի կարևոր աղբյուր են եղել: Ծովի ջրից կերակրի աղ են ստանում: Օվկիանոսներից ու ծովերից գոլորշիացած ջուրը վերադառնում է անձրևների ու ձյան տեսքով:

Երկրագնդի գրեթե ողջ ցամաքն ուսումնասիրված է, բայց օվ­կիանոսի խորքերն ուսումնասիրելն ավելի դժվար է, քանի որ ջրի շեր­տի ծանրությունը թույլ չի տալիս, որ սուզորդները շատ խոր սուզվեն: Եթե 1 լ ծովի ջուր գոլորշիացնենք, ապա ամանի հատակին մոտ 35գ աղ կմնա: Աղը դժվարացնում է մարմինների սուզվելը: Հայտնի Մեռ­յալ ծովում ջուրն այնքան աղի է, որ մարդն առանց ջանք գործադրելու կարող է մնալ ջրի երեսին:

Ռուսերեն

русский02.12.2020

Заполните таблицу:                    

Что делать?

А) Играть (I)

Ячто делаю?играю
Тычто делаешь? играешь
Ончто делает?     играет
Оначто делает?     играет
Мычто делаем? играем
Вычто делаете? играете
Оничто делают? Играют

Что делать?

Б) Читать

Ячто делаю?читаю
Тычто делаешь? читаешь
Ончто делает?     читает
Оначто делает?     читает
Мычто делаем? читаем
Вычто делаете? читаете
Оничто делают? Читают

Что делать?

В) Уметь

Ячто делаю?Умею
Тычто делаешь? умеешь
Ончто делает?    Умеет
Оначто делает?     Умеет
Мычто делаем? Умеем
Вычто делаете? Умеете
Оничто делают? Умеют

Дополнительное задание: ответьте на вопросы. Запишите ответы:

1. Что она делает, играет? Нет, она не играет.

2. Что они делают, работают?  Нет, они не работают.

3. Что вы делаете, слушаете? Нет, мы  не слушаем.

4. Что ты делаешь, отдыхаешь? Нет, я не отдыхаю.

5. Что мы делаем, читаем? Нет,мы не читаем.

6. Что он делает, пишет? Нет, он не пишет.

7. Что они делают, читают? Нет,  они не читают.

8. Они умеют петь? Нет,  они не умеют петь.