Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.12.2020

360.

Կա-11 լ ջուր

Դատարկ-4լ  և  3լ  դույլ

Առանձնացնել-6լ

Լուծում

  1. 11-4=7լ
  2. 7-4=3լ

Ա) Մնաց  4լ,  որը  թափում  ենք

3լ  լցնում ենք մեծ դույլի մեջ

4լ-ից 3-ը լցնում ենք դույլի մեջ

Այդ 3լ-լցնում ենք մեծ դույլի մեջ՝ 6լ:

Բ) Կա 11լ ջուր

 Դատարկ-4լ  և  3լ  դույլ

Առանձնացնել-10լ

Լուծում

11լ-ից դատարկել 4լ-կմնա  7լ

4լ-ից  դատարկում  ենք  3լ, որը  ավելացնում   ենք 7լ-ին: Կստանանք 10լ ջուր.

361. Կազմիր արտահայտություն

300+(400-100):3×2=500

 (1000+300)x3:2-1450=500:

Մայրենի

ԴԱՐՁՎԱԾՔ 03.12.2020

Կան բառակապակցություններ, որոնցում բառերն իրենց ուղիղ իմաստներով չեն հասկացվում, այլ միասին նոր՝ փոխաբերական իմաստով են արտահայտվում։ Այդպիսի բառակապակցությունները կոչվում են դարձվածքներ։

Առաջադրանք 1.

Յուրաքանչյուր տողի երկու բառակապակցություններից մեկը դարձվածք է. գտի՛ր և դուրս գրիր։

Ոսկե ձեռքեր-ոսկե մատանի-ոսկե ձեռքեր

Արջի որս-արջի ծառայություն-արջի ծառայություն

Գայլի ախորժակ-գայլի պոչ-գայլի ախորժակ

Գիրք առնել-թև առնել-թև առնել

Գրիչ գտնել-լեզու գտնել-լեզու գտնել

Հացը կտրել-ճանապար կտրել-ճանապար կտրել

Ափսե կոտրել-սիրտը կոտրել-սիրտը կոտրել

Առաջադրանք 2.

Աջ և ձախ մասերից ընտրի՛ր հականիշ դարձվածքներ և գրի՛ր կողք կողքի։

Կրակի գին         գայլի սիրտ ուտել     -կրակի գին-ջրի գին

Լեղին պատառվել     ջրի գին      -լեղին պատառվել-գայլի սիրտ ուտել

Լեզու առնել          աչքի գրող       -լեզու առնել-լեզուն բռնվել

Աչքի լույս            լեզուն բռնվել      -աչքի լույս-աչկի գրող

Խելքից պակաս       խելքի ծով       -խելքից պակաս-խելքի ծով

Անկողին ընկնել      առողջանալ      -անկղին ընկնել-աողջանալ

Առաջադրանք 3.

Աջ և ձախ մասերը միացնելով՝ ստացի՛ր դարձվածքներ և գրի՛ր։

Խելքը        գնալ      խելքը կտրել

Սիրտը       դողալ     սիրտը դողալ

Քիթը         կտրել     քիթը կախել

Մտքից       կախել     մտքից գնալ

Լեզուն       ճոճել       լեզուն բռնվել

Սուր         բռնվել      սուր ճոճել

Առաջադրանք 4.

Հետևյալ արտահայտությունները գործածի՛ր նախադասությունների մեջ դրանց ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով։

Սեղան բացել, ձեռքերը լվանալ։

Հայրիկը բացեց սեղանը, որպեսզի բոլոր հյուրերը նստեն: (Ուղիղ)

Տատիկը առատ և համեղ սեղան բացեց հյուրերի համար: (Փոխ.)

Պետք  է  հաճախակի ձեռքերը լվանալ: (Ուղիղ)

—Ես լվանում եմ ձեռքերս, այլեվս ոչինչ  չեմ բացատրի, — ասաց մայրիկը (Փոխ.)

Մայրենի

«Թուխիկը»

1.Բացատրել բառերը բառառանի օգնությամբ.

Աղվամազ-թռչունների փետուրների տակի նուրբ ՝ փափուկ փետուրները, բմբուլ, աղվափետուր

գորշ-մոխրագույն

թուխ-սևին տվող մուգ գույն

ցեղակից-նույն ցեղին պատկանող, ազգակից

խուարկել-տնտղել, հետախուզել

ծերպ-ճեղք, փոքրիկ անցք

թախանձել-խնդրել, աղաչել

այրի-ամուսինը մահացած կին

քրթմնջալ-քթի տակին մրթմրթալ:

2. (349) «Թուխիկը» — YouTube

3.Պատմվածքը բաժանել մասերի և վերնագրել.

  1. Ինչպես   Թուխիկը   հայտնվեց բժիշկ-որսորդի ընտանիքում:
  2. Մարդու և ագռավի զարմանալի ընկերությունը:
  3. Թուխիկի օգնությունը բժշկին:
  4. Ճաշարանի հետաքրքիր  միջադեպը:
  5. Բժշկի վախճանը և Թուխիկի հավատարմությունը:

  4.  Բժիշկը և Թուխիկը իսկական ընկերներ են ին դուր եկավ ճաշարանի հատվածը:

Մի օր բժիշկը գնում է ճաշարան և երկար ժամանակ ոչինչ չի պատվիրում: Երբ ընկերները հարցնում են, թե ինչու չի պատվիրում, նա պատասխանում է,որ սպասում է իր ընկերոջը: Բացում է պատուհանը և կանչում է Թուխիկին: Իր ընկերները շատ են զարմանում:

5.«Քաղաքում ասելիք էր դարցել Թուխիկը»

-Բոլորը խոսում էին Թուխիկի և բժշկի ընկերության մասին:

6.Թուխիկի  հավատարմությունը  ավելի  լավ  է  երևում  բժշկի  հուղարկավորության ժամնակ:

7.Նկարագրել Թուխիկին.

Թուխիկը հավատարիմ էր և խելացի:

8.Այո, իմ   կարծիքով, սա իրական պատմություն է:

9.«Իմ սիրած կենդանին»

Ես   ընդհանրապես, շատ  եմ  սիրում կենդանիներին: Երբեք ես նրանց չեմ վնասի: Բայց ամենից շատ սիրում  եմ  շներին:  Նրանք շատ  խելացի են և  հավատարիմ: Շատ դեպքեր ու  պատմվածքներ  կան  շների հավատարմության, նվիրվածության մասին: Ես  մի  պատմություն գիտեմ,  որ  շունը  հրդեհից  փրկել  է  աղջկան:  Ցավոք,  մարդիկ  ավելի  հաճախ  են  դավաճանում քան  շները: Ես շատ  եմ  խղճում  փողոցում  հայտնված  շներին: Մի օր, նրանց  իրենց  տերերն են  դավաճանել: