Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 15.12.2020

403. Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով:

ա) 3245+125=3370       բ) 3526+514=4040

3370-125=3245                   4040-514=3526

404.Կատարիր հանում և արդյունքը ստուգիր գումարումով:

ա) 6153-523=5630              բ) 2453-216=2237

5630+523=6153                      2237+216=2453 

405.Կատարիր բազմապատկում և արդյունքը ստուգիր բաժանումով:

ա) 1560×6=9360                          բ) 4200×50=210000        

9360:6=1560                                    210000:50=4200

406.Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով:

ա) 21500:50=430                       բ) 12420:30=414

430×50=21500                                 414×30=21420