Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 20.04.2022

1. Գումարել կոտորակները։

2. Կատարել կոտորակների հանում։

3. Կատարել բազմապատկում․

4. Թիվը ներկայացնել երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․

5. Կատարել բաժանում։

6. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն:

7. Նարեկը պիցցան բաժանեց չորս հավասար մասի: Այնուհետև ստացված մասերից յուրաքանչյուրը նա բաժանեց երեք հավասար մասի: Սկզբնական պիցցայի ո՞ր մասն են կազմում ստացված կտորները:

Լուծում

Պատ.՝ 1/12 մաս:

8. Հյուրանոցի նախասրահում սեղանին դրված են հյուրանոցի բոլոր սենյակների համարները. առաջին հարկ՝ 101-110 և 123 -133, երկրորդ հարկ՝ 202-241, երրորդ հարկ՝ 300-333: Քանի՞ սենյակ կա հյուրանոցում:

Պատ.՝ 95:

Անգլերեն

«The Magic Fish»

Every day, Robert’s grandfather went fishing. One day, Robert
asked to go too.
‘Well, I want to catch the magic fish. The first person to eat it will
become the cleverest person in the world. Can you help me?’
‘Yes!’ said Robert, and they went fishing.
First, they caught a yellow fish with purple spots. ‘Wow! Is that the magic fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Then they caught a blue fish with red stripes. ‘Is that the magic fish?’ asked Robert.
‘No,’ said his grandfather.
Suddenly, they caught a big, beautiful silver fish with pink and green diamonds. Robert’s
grandfather jumped for joy. It was the magic fish! They started to cook the fish, and his
grandfather went to get some more wood. He asked Robert to watch the fish, but not to eat any of it.
Robert watched the fish very carefully. He saw a tiny bubble on its tail. He touched it with his
finger. Pop! The bubble burst. The fish was very hot and burnt his finger. Ouch! He put his
finger in his mouth.
When his grandfather came back, he saw that something was different. ‘Did you touch the
fish?’ asked his grandfather.
‘Yes, I’m sorry,’ said Robert.
His grandfather sighed a happy sigh and gave Robert a big hug. ‘The magic fish chose you. You are the cleverest boy in the world, and I am the proudest grandfather ever!’