Մաթեմատիկա

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 05.04.2022

1230. Մի փաթեթում կա 324/15 մ գործվածք, իսկ երկրորդում՝ 597/30 մ: Ո՞ր փաթեթում է գործվածքն ավելի քիչ և որքանո՞վ:

Լուծում

597/30 < 324/15

324 x 30 = 9720

15 x 597 = 8955

324/15 — 597/30 = 51/30 — ով քիչ

Պատ.՝ 597/30 մ ավելի քիչ է քան 324/15 մ — ը 51/30-ով:

1231. Առաջին շտեմարանում կա 13/21 տ ցորեն, երկրորդում՝ 9/14 տ: Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանո՞վ ավելի:

Լուծում

9/14 > 13/21

13 x 14 = 152

21 x 9 = 189

9/14 — 13/21 = 1/42 — ով շատ

Պատ.՝ 9/14 ցորենը ավելի շատ է քան 13/21-ը 1/42 — ով:

Մայրենի

Հ. Թումանյանի և Ղ. Աղայանի ընկերությունը:

Հովհաննես Թումանյանը և Ղ. Աղայանը լավ ընկերներ էին: Թումանյանը հարգանքով էր վերաբերում Աղայանին և հաճախ խորհրդակցում նրա հետ: Թումանյանի դուստրը Նվարդը իր հուշերում գրում է, որ իր փոքր եղբոր ՝ Արեգի անվան հարցում հայրը ընդունել է Աղայանի խորհուրդը:  Եվ իհարկե, Աղայանն էլ էր հարգում Թումանյանի խոսքը:

Պերճ Պռոշյանը և Աղայանը մի հարցում վիճել էին և չէին խոսում: Թումանյանը ամեն կերպ ցանկանում էր նրանց հաշտեցնել: Մի կիրակի Պռոշյանը հյուր էր եկել Թումանյանին: Ճաշին հյուր պետք է գար Աղայանը: Եվ Թումանյանն ամեն կերպ զբաղեցնում է Պռոշյանին: Ճաշին երկու գժտված գրողները հանդիպեցին:  Նրանք հաշտվում են, միասին ճաշում: Մի դրվագ էլ նրանց կյանքից: Երկուսով գնում են հաշտեցնելու հայ – թաթարական վեճը: Թաթարներից մեկը ասում է,  որ գրողներից մեկը իրենց հետ կռվի: Ով հաղթի, նրանց ասածով էլ կլինի: Հաղթանդամ Աղայանը չի թողնում, որ ընկերը մտնի կռվի մեջ: Թումանյանն էլ իր հերթին շատ էր անհանգստանում ընկերոջ համար: Աղայանը հաղթում է:      

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05.04.2022

1207.  Արդյոք մի՞շտ է անկանոն կոտորակը մեծ կանոնավորից: Պատասխանը հիմնավորել:

Անկանոն կոտորակը մեծ է կանոնավորից: Անկանոն կոտորակը հավասար է կամ մեծ է մեկից: Կանոնավոր կոտորակը փոքր է մեկից:

5/3 > 3/5

6/6 > 1/3

1284. Մինչև սարի գագաթը 3000 մ էր: Անցնելով այդ ճանապարհի 1/4  մասը՝ լեռնագնացը նստեց հանգստանալու: Ապա, անցնելով մնացած ճանապարհի 1/5 – ը, նա դարձյալ դադար առավ: Ինչքա՞ն էր լեռնագնացին մնացել անցնելու մինչև գագաթը:

 Լուծում

1) 3000 : 4 x 1 = 750  կմ — անցել է

2) 3000 – 750 = 2250 կմ – մնաց

3) 2250 : 5 x 1 = 450 կմ – անցավ

4) 3000 – (750 + 450) = 3000 – 1200 = 1800 կմ – մնաց

Պատ.՝ 1800 կմ մնաց անցելու:

1287. Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 1/3 – ը, իսկ երկրորդ օրը՝ 1/6 – ը: Գրքի ո՞ր մասը մնաց կարդալու:

Լուծում

1) 1/3 + 1/6 = 2 + 1/6 = 3/6 = 1/2 – կարդաց

2) 1 — 1/2 = 2/2 – 1/2 = 1/2 – մնաց

Պատ.՝ մնաց կարդալու 1/2 մասը: