Ռուսերեն

Руский язык 15.02.2022

Задание1. Перепишите предложения, употребите глаголы в настоящем времени.

1. Весной птицы возвращаются из тёплых краёв.

2. Ранним весенним утром вдали показываются журавли.

3. Мама боится, что мальчик простудиться.

4. Почему ты улыбаешься?

5. Я встаю в восемь часов, умываюсь, одеваюсь и иду в школу.

6. Как вы готовитесь квозвращению перелётных птиц?

Задание 2. Образуйте словосочетания и предложения. 5-6 предложений запишите.

1. сегодня хорошая, плохая, тёплая, холодная

Сегодня хорошая погода

Сегодня плохая погода

Сегодня тёплая погода

Сегодня холодная погода.

Сегодня прекрасная погода.

2. вчера была прекрасная,отвратительная, отличная погода

Вчера была отвратительная погода

Вчера была отличная погода

Вчера была прекрасная погода

Вчера была холодная погода.

Вчера была тёплая погода.

3. завтра будет дождливая, морозная, великолепная, солнечная

завтра будет дождливая погода.

завтра будет морозная погода.

завтра будет великолепная погода.

завтра будет солнечная погода.

завтра будет плохая погода.

Задание 3. Впишите подходящие глаголы.

1. Современные дети увлекаются компьютерными играми.

2. Дима занимается боксом.

3. Борис давно интересовался историей.

4. Лена уже два года занимается музыкой.

5. Все должны заниматься спортом.

6. Мой брат увлекается техникой.

7. Мы гордимся нашей родиной.

Слова для справок: увлекаться, интересоваться, заниматься, гордиться.

Մայրենի

14-18 փետրվարի․ առաջադրանքների փաթեթ

179. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր՝ ´ր՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց սկզբնատառերի գրությանը:

Ա. Հայր, տղամարդ, տղա, ուսուցիչ, վարիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, տատ, իտալուհի, բժշկուհի,քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:


Բ. Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա (մայր ցամաք), Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (պետություն), Սևան, Արաքս, Նիագարա (ջրվեժ):

Տարբերությունն այն է, որ Ա-ն հասարակ անուններ են, իսկ Բ-ն հատուկ անուններ:

18O. Նախորդ վարժության մեջ տրված ո՞ր գոյականներն են հասարակ և որո՞նք՝ հատուկ: Պատասխանդ պատճառաբանիր:

Հատուկ գոյականները — Նաիրա, Արմեն Տիգրանյան, Տիգրան Մեծ, Չալանկ, Մարան, Աֆրիկա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Աևան Արաքս, Նիագարա,

Հասարակ գոյականները — հայր, տղա, տղամարդ, տատ, վարիչ, ուսուցիչ, վարչապետ, անգլիացի, պարսիկ, կին, իտալուհի, բժշկուհի, քար, վարդ, երկաթ, առյուծ, արջ:

181. Բացատրի´րթե —ցի ածանցով կազմված բառերը ո՞ր դեպքում են մեծատառով գրվում:

Մովսես Խորենացին գիր է առել մեր նախնիների մասին պատմող առասպելներն ու դարերի միջով հասցրել մեզ:
Գայլ Վահանը Ղազար Փարպեցու ամենասիրելի հերոսն է:
Առակներն ընտրված էին Վարդան Այգեկցու «Աղվեսագրքից»:
Գրիգոր Նարեկացու մասին մի ավանդույթ պատմում է, թե նա ինչպես է կյանք տվել ու թռցրել եփած աղավնիներին:
Անանիա Շիրակացին էլ յոթերորդ դարում է քննել տիեզերքը:

Մովսես Խորենացի, Ղազար Փարպեցի, Վարդան Այգեկցի, Գրիգոր Նարեկացի, Անանիա Շիրակացի — հատուկ անուններ:

182. Բացատրի՛րթե ընդգծված հատուկ գոյականները ի՞նչ բառերից են առաջացել:

Մեր բակի ամենաուրախ աղջիկը Շուշանն է:
Աշոտ Երկաթի մասին նոր գիրք եմ ուզում կարդալ:
Ամբողջ պատմության մեջ Ձախորդ Փանոսը ոչ մի անգամ մեղավոր չի՞ լինում, ի՞նչ է:
Դավթի հայրն էր Առյուծ Մհերը:
Փիլիսոփա և բանաստեղծ Հովհաննես Երզնկացին աշակերտել է ժամանակի համբավավոր գիտնական Վարդան Արևելցուն:
Նեղոսի արեմտյան ափին՝ Արքաների հովտում, հին Եգիպտոսի ճարտարապետական հուշարձանների մի ամբողջ թանգարան է պահպանվել:

Շուշան — շուշան — ծաղկի անուն

Աշոտ Երկաթ — երկաթ -մետաղ

Ձախորդ Փանոս — ձախորդ — անհաջողակ

Առյուծ Մհեր — առյուծ — ուժեղ կենդանի

Հովհաննես Երզնկացի — երզնկացի — Երզնկայի բնակիչ

Վարդան Արևելցի — արևելցի — արևերքի բնակիչ

Արքաների հովիտ — արքա — թագավոր

183. Կետերի փոխարեն պահանջվող մեծատառը կամ փոքրատառը գրի´ր:

Նրա պապը սասունցի էր ու շատ էր պատմում սասունցիների մասին։
Ուզում էր նմանվել Սասունցի Դավթին:
էպոսի վերջին հերոսը Փոքր Մհերն է:
Գրքի հերոսը մի փոքր տղա է:
«Սասունցի Դավիթ» էպոսում հիշատակվում է Պղնձե քաղաքը:
Գտածը պղնձե մատանի էր:
Կիրակոս Գանձակեցու պատմության մեջ հանդիպում է Պղնձահանք կոչվող վանքը:
Ես վստահ եմ, որ Գանձասար լեռը դեռ կարդարացնի իր հպարտ անունը:
Ինչե՜ր ասես չկային՝ ոսկե անոթներ ու արձանիկներ, թանկարժեք զարդեր. դա մի իսկական գանձասար էր:
Պետրոս Առաջինը հովանավորում էր գիտությունն ու արվեստը:
Պետրոսն առաջինը հասավ կայանին:
Ալեքսանդր Մակեդոնացին գիտեր ամեն մի իրավիճակից դուրս գալու ձևը:

184. Ա և Բ խմբի բառերի տարբերությունը գտի՛ր և լրացրո՛ւ տրված նախադասությունը:

Ա. Երեխա, գրող, նավաստի, գերմանացի, խոհարարուհի, Արտակ, հայ, մարզիկ, նախագահ, նախարար:

Բ. Ծով, ձուկ, երկաթ, պայուսակ, այծ, փիղ. տուփ, խնձոր, սառույց, շուն, կատու, գրիչ, սեղան:
Գոյականները

են երկու խմբի՝ անձ և իր:

Երեքշաբթի

186. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանրություն ունեն, որ նույն շարքի մի բառը չունի:
ա) Երաշտահավեր                          բ) Մանուկներ                      գ) Հատիկներ
դեղձանիկներ                                 երեխա                                  կապիկներ
վագրեր                                             պատանիներ                       ձագուկներ
առյուծներ                                        երիտասարդներ                 կանայք
սիրամարգ                                       մարդիկ                                 տանտիկիններ

Յուրաքանչյուր շարքի ընդհանրություն ունեն եր ներ վերջավորությունը, որպես ընդհանրություն՝ եր ներ վերջավորությունը հոգնակի Ա շարքում՝ սիրամարգ, Բ շարքում՝ մարդիկ, Գ շարքում՝ կանայք:

187. Տրված բառախմբերի տարբերությունը գտի՛ր և բառախմբերն անվանի՛ր:

Ա. Շինարար, վարպետ, գեղեցկուհի, տարի, գիրք, տետր, գազան, վանդակ:

Այստեղ բառերը եզակի են:

Բ. Շինարարներ, վարպետներ, գեղեցկուհիներ, տարիներ, գրքեր, տետրեր, գազաններ, վանդակներ:

Այստեղ բառերը հոգնակի:

188. Բառախմբերի կազմման օրինաչափությունը գտի՛ր և Բ խումբն ինքդ լրացրո՛ւ:

Ա. Սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան:
Բ. Սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրիկներ, մատանիներ, տատիկներ, կատուներ, թութակներ, գրպաններ:

189. Տրված նախադասությունը կարդա՛ և հարցերին պատասխանի՛ր:
187 և 188-րդ վարժությունների Ա խմբերում եզակի թվով դրված գոյականներ են, իսկ Բ խմբերում նույն գոյականներն են՝ հոգնակի թվով:
1. Գոյականը քանի՞ թիվ ունի:

երկու եզակի և հոգնակի


2. Ի՞նչ է ցույց տալիս գոյականի եզակի թիվը (եզ — միակ, մեկ հատ):

մեկ հատ:


3. Ի՞նչ է ցույց տսգիս գոյականի հոգնակի թիվը (հոգն — բազում, շատ):

հոգնակին շատ:

190. Կազմի՛ր տրված գոյականների հոգնակինՓորձի՛ր բացատրելթե ո՞ր բառերին է -եր վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ:

Ա. Ծառեր, ձայններ, հոտեր, քարեր, կովեր, արջեր, փնջեր, լուրեր, բառեր, բեղեր, հայեր, հայրեր, ցեղեր, սրտեր, գրեր, սյուներ, պատեր, հույներ, ձվեր, սրեր, քթեր. քույրեր, մայրեր, ձեռքեր, ոտքեր, տատեր, պապեր:


Բ. Եղբայրներ, աթոռներ, պապիկներ, տատիկներ, գրպաններ, թութակներ, եղնիկներ, ոչխարներ, սեղաններ, թռչուններ, մեքենաներ, բարեկամներ, աշակերտներ, մատյաններ, հեռախոսներ, ծաղկավաճառներ. պանրագործարաններ:

ներ բառը ավելանում է Բազմավանկ բառերին իսկ եր բառը միավանկ բառերին:

191. Գրի՛ր, թե նախորդ առաջադրանքը կատարելիս
ա) ո՞ր բառերի մեջ երկու ն գրեցիր.

ձայններ, հույններ, գրպաններ, սեղաններ, թռչուններ, մատյաններ, պանրագործարարններ:


բ) ո՞ր բառերի մեջ հնչյուններ փոխվեցին:

Փնջեր, սրտեր, գրեր, ձվեր, սրեր, թքեր, մայրեր, տատեր, պապեր բեռերի մեջ հնչյուններ փոխվեցին: