Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 03.02.2022

1241. Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ ընթանում է 11 կմ/ժ արագությամբ, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ 7 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն են գետի հոսանքի արագությունը և նավակի արագությունը չհոսող ջրում:

Լուծում

1) 11 – 7 = 4 կմ/ժ

2) 4 : 2 = 2 կմ/Ժ – գետի արագություն

3) 11 – 2 = 9 կմ/ժ կամ  7 + 2 = 9 կմ/ժ – նավակի արագությունը:

1243. Մեքենան երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն անցավ 3 ժամում, իսկ ավտոբուսը՝ 5 ժամում: Մեկնումից 2 ժամ անց ճանապարհի ո՞ր մասն էր մնում անցնելու յուրաքանչյուրին:

1250. Կատարել բազմապատկում.

Ա) 3/7 x 5/2 = 15/14

Բ) 8/3 x 9/4 = 6


Գ) 5/9 x 7/4 = 35/36


Դ) 6/7 x 3/8 = 9/28

Ե) 2/9 x 6/17 = 4/51

Զ) 10/7 x 3/8 = 15/28

Է) 4/5 x 21/16 = 21/20

Ը) 15/14 x 5/3 = 25/14                                        

Թ) 12/17 x 31/27 = 124/153

Ժ) 56/39 x 13/8 = 7/3

Ժա) 25/25 x 69/70 = 69/70

Ժբ) 44/37 x 111/11 = 12

Ժգ) 55/90 x 16/33 = 5/15 = 1/3

ԺԴ) 18/29 x 36/17 = 648/493


ԺԵ) 54/23 x 25/36 = 75/46


ԺԶ) 45/21 x 63/81 = 15/9

մաթեմ դասարանկան աշխատանք

Դասարանական մաթեմատիկա 03.02.2022

1250. Կատարել բազմապատկում. (Ե — ԺԶ)

Ե) 2/9 x 6/17 = 4/51

Զ) 10/7 x 3/8 = 15/28

Է) 4/5 x 21/16 = 21/20

Ը) 15/14 x 5/3 = 25/14                                        

Թ) 12/17 x 31/27 = 124/153

Ժ) 56/39 x 13/8 = 7/3

Ժա) 25/25 x 69/70 = 69/70

Ժբ) 44/37 x 111/11 = 12

Ժգ) 55/90 x 16/33 = 5/15 = 1/3

ԺԴ) 18/29 x 36/17 = 648/493


ԺԵ) 54/23 x 25/36 = 75/46


ԺԶ) 45/21 x 63/81 = 15/9

Արևմտահայերեն

ԱՌԻՒԾԸ ԵՒ ՄԱՐԴԸ 03.02.2022

Զօրաւոր առիւծ մը, որ նստած էր ժայռի մը վրայ, կը տեսնէ որ գազանները սարսափահար կը վազէին։ Առիւծը կը հարցնէ, թէ ինչո՞ւ կը փախէին եւ որմէ՞ կը վախնային։ —Դուն ալ փախիր,- կ’ըսեն,- որովհետեւ մարդը կու գայ։ —Ո՞վ է մարդը,- կը հարցնէ Առիւծը,- եւ ի՞նչ է անոր ուժը, որ կը փախիք անկէ։ —Կու գայ եւ քեզի ալ կը վնասէ,- կ’ըսեն։ Իր ուժերուն վստահ՝ Առիւծը կը մնայ իր տեղը։ Եւ ահա կու գայ հողագործ մարդ մը։ —Եկուր կռուինք,- կ’ըսէ հպարտ Առիւծը։ —Շատ լաւ,- կ’ըսէ մարդը,- բայց քու զէնքերդ հետդ են, մինչ իմիններս տունն են։ Քեզ կապեմ, որպէսզի չփախիս, իսկ ես երթամ եւ բերեմ զէնքերս, որպէսզի կռուինք։

Առիւծը կ’ըսէ. —Երդում ըրէ, որ պիտի գաս եւ ես կ’ընդունիմ ըսածդ։ Մարդը երդում կ’ընէ եւ Առիւծը կը համաձայնի կապուիլ։ Մարդը կը հանէ պարանը եւ Առիւծը պինդ* կը կապէ կաղնիի ծառին, ապա ծառէն կը կտրէ հաստ ճիւղ մը եւ կը սկսի զարնել Առիւծին։ Առիւծը կը գոչէ. —Աւելի զօրաւոր եւ անխնայ զարկ կողերուս, որովհետեւ այս խելքիս միայն այսպիսի ծեծ կը վայելէ։

ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ

Ռուսերեն

Руский язык 03.02.2022

5. Подберите соответствующие слова к данным.
Какой? – Зелёный лес, пушистый ковёр, недоедливый воробей, белый снег;
Какая? – Высокая сосна, милая птица, силная вьюга, белоснежная зима, радостная страна, тонинкая шуба;
Какое? – милинкое окно, гарячие солнце, голобое небо, белое зима;
Какие? – красивые берёзки, высокие сосны, недоедливие воробышки, красивые ёлочки.

8. Вставьте вместо вопросов подходящие слова из таблицы.

  1. Вечером к мне пришёл (чей?) мой друг. 2. Высокие горы окружают
    (чьё?) моё село. 3. (Чья?) моя бабушка живёт в деревне. 4. (Чья?) моя тетрадь
    лежала на столе. 5. (Чьи?) мои учебники лежат в сумке. 6. (Чьи?) мои уроки
    начинаются рано утром