Բնագիտությունի հաշվետվություն

Բնագիտությունի հաշվետվություն Սեպտեմբեր — Դեկտեմբեր

~Ինչ է բնությունը~

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՐԵՔ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԸ

«Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ, խառնուրդների խառնուրդների բաժանման աղանակները» 29.09.2021

Աստղագիտությունը Հայաստանում 04.09.2021

ԳԱՂԱՓԱՐ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ, ԱՍՏՂԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 06.10.2021

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ 19.10.2021

Երկրի պտույտն իր առանցքի և Արեգակի շուրջ 01.11.2021

Բնագիտական փորձեր 03.11.2021

ՋՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍՈՒՄ, ՕՎԿԻԱՆՈՍԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ

Ռւսերենի հաշվետվություն

Отчёт по рускому языку Сентябрь — Декабрь

Пакет заданий на лето

~Автобиография~

«Как Слон ходил в гости к Ёжику»

«Умный попугай» 02.09.2021

Руский язык 09.09.2021

Главные реки

Руский язык 14.09.2021

Моя семья – это семь  „Я”. 

Руский язык 16.09.2021

«моя подруга, мой друг»

Диалог

Руский язык 23.09.2021

Руский язык 27.09.2021

Руский язык 28.09.2021

Руский язык 30.09.2021

руский язык 02.10.2021

Руский язык 05.10.2021

«Кто это?, что это?» 06.10.2021

«Моя любимая книга» 17.10.2021

,,Дни Себастаци». 27.10.2021

руский язык 13.11.2021

«Цветик-семицветик» 14.11.2021

,, Oтчего опадают листья?» 19.11.2021

«Родник» 22.11.2021

«Передышка» 29.11.2021