Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 07.12.2021

1152. Գտնել կոտորակների լրացուցիչ արտադրչները.

ա) 3/4 — 3 և 1/6 — 2

բ) 1/60 — 4 և 1/24 — 10

գ) 8/33 — 4 և 8/44 — 3

դ) 23/18 — 10 և 11/20 — 9

ե) 9/5 — 2 և 3/10 — 1

զ) 8/7 — 13 և 14/ 13 — 7

է) 16/21 — 5 և 6/35 — 3

ը) 1/24 — 7 և 3/28 — 6

1153. Գտնել կոտորակների լրացուցիչ արտադրչները.

ա) 3/5 — 6, 11/15 — 2 և 21/10 — 3

բ) 9/14 — 6, 25/21 — 4 և 1/28 — 3

գ) 7/3 — 120, 9/10 — 39 և 18/13 — 30

դ) 31/75 — 2, 23/50 — 3 և 22/25 — 6

ե) 1/6 — 15, 11/30 — 3 և 111/18 — 5

զ) 41/12 — 4, 13/16 — 3 և 7/8 — 6