Մայրենի

Ուսումնական փաթեթ ընկերոջս համար 24.05.2022

  1. Որ՞ հայտնի գրողի նկարն է։

Պատասխան՝

2. Ով՞ է գրել «Սև քթերի կղզին» հեքիաթը։

Պատասխան՝

3. Ո՞րն է Եղիշե Չարենցի առաջին բանաստեղծությունը։

Պատասխան՝

4. Բնութագրի՛ր Հովհաննես Թումանյանին։

Պատասխան՝

5. Գրի՛ր մի բանաստեղծություն բնության մասին։

6. Դու գիտես՞, ինչպես են ստեղծում ֆլեշմոբ։ Բացատրիր։

Պատասխան՝

7. Բնութագրի՛ր քեզ։

Պատասխան՝

8. Բառերը խառնվել են։ Դասավորի՛ր նրանց, ստացիր նախադասություն։ Ընդգծել գլխավոր անդամները։ Համառոտել նախադասություները։

Ա․ երկնքում, արևը, պայծառ, շողում է, կապույտ։

Բ․ առաջադրանքներ, կատարում, են, Վիկան, և, Հասմիկը։

Գ․ ծաղիկները, դաշտում, բուրում են, գույնզգույն, լայնարձակ։

9. Գծերի փոխարեն գրի՛ր բաց թողնված դ կամ թ տառը։

Ուրբա– օրը Երևանից մեկնեցինք Վար–ենիս։ Ավտոմեքենան դան–աղ սլանում էր ծառազար– ու ըն–արձակ ճանապարհով։ Ճանապարհին երևում էին ծաղկազար– այգիները։ Օ–ը լցված էր վար–երի անուշ բույրով։ Զվար–ը ուրախ երգում էր։ Նվար–ը զվար–աձայն երգում էր։

10. Ո՞րն է քո սիրած հեքիաթը։ Նշիր հեղինակին և հերոսներին։

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 24.05.2022

  1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում

2. Կատարե՛ք բաժանում

3. Կատարե՛ք բաժանում

4. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն

5. Գտե՛ք այն թիվը, որի ՝

5/9 մասը հավասար է 2/3-ի

  1. 7/3 մասը հավասար է 125/91-ի

6. Կատարե՛ք գործողությունները.

7. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 45/14 դմ է, լայնությունը՝ 10/7 դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է 5/7-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի ծավալը։

Լուծում

Պատ․՝ 34 43/98 դմ3:

8.  Իրարից 750 կմ հեռավորություն ունեցող քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու մեքենա: Նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ էր, մյուսինը՝ 80 կմ/ժ: Ամբողջ ճանապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորթյունը 2 ժ հետո:

Լուծում

  1. 80 + 70 = 150 կմ — 1 ժամ
  2. 150 x 2 = 300 կմ – 2 ժամում
  3. 750 — 300 = 450 կմ – մնաց

Պատ․՝ 15/9 մաս։