Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

  1. Գունավվոր մատիտով ընդգծել տեքստի մեջ բոլոր ինչ ինչեր հարցերին պատասխանող  բառերը:

Հյուր, տուն,,երկինքը,  անձրև, ջրհեղեղ , փորձանք, ճար,   ժամանակ,ջուր,

  • Այլ գույնով ընդգծել տեքստի մեջ բոլոր գործողություները ցույց տվող բառեր:

Գնում է, ՈՒտում է,  խմում է,  վեր է կենում, գնա, նայում է, տեսնում է, տրաքեց, սկսեց, գնալու եմ, ասում է,  գնալու ես, մնա,համաձայնում է,ընկնում են, նայում են ,մտավ, շինվի,  գնացե էիրլ, գնացի,  եմ մնալու:

  • Ընդգծել այն բառերը, որոնք սկսվում են բաղաձայնով ավարտվում են ձայնավորով:

Մի, գնա, պահո, գնալու, հյուրը, տանտերը, չկա, գիշերը, տանը, մնա, վերջը, հյուրը, կինը, շինվի, գնացի, մնալու:

  • Ընդգծել այն բառերը, որոնք սկսվում  են ձայնավորով ավարտվում են բաղաձայնով:

Անգամ, իրիկնադեմին, անձևր, ոնց, ինչ, ասում, անձրևին, ընկնում, անց, այ, անձրևին, ասեմ: