Без рубрики

օժանդակ բայ

Կարդացեք նախադասությունը և լրացրեք մյուս նախադասությունները:

Ա. Սենյակում ավելի տաք է քան դրսում:

Դրսում սենյակից ցուրտ է:

Սենյակում դրսից տաք է:

Բ. Շունն ավելի խելացի է քան կատուն:

Կատուն շնից անխելք է:

Շունը կատվից խելացի է:

Գ. Փիղն ավելի ծանր է քան ցուլը:

Ցուլը փղից թեթև է:

Փիղը ցլից ծանր է:

Կարդացեք նախադասությունները, պատասխանեք հարցերին:

Ա. Սենյակում ավելի տաք է քան դրսում:

Սենյակում ավելի  տաք է: Դրսում ավելի ցուրտ է:

Բ. Շունն ավելի խելացի է քան կատուն:

Ի՞նչն է ավելի խելացի: Ի՞նչն է ավելի անխելք:

Շունն ավելի խելացի է: Կատուն ավելի անխելք է:

Գ. Փիղն ավելի ծանր է քան ցուլը:

Ի՞նչն է ավելի թեթև: Ի՞նչն է ավելի ծանր:

Ցուլն ավելի թեթև է: Փիղն ավելի ծանր է:

Դ. Օձի լեզուն ավելի երկար է, քան մարդունը:

Ինչի՞ լեզուն է ավելի երկար: Ո՞ւմ  լեզուն է ավելի կարճ:

Օձի լեզուն ավելի երկար է: Մարդու լեզուն ավելի կարճ է:

Տառերը դասավորեք այնպես, որ բառ ստացվի:

տուկա, թյունլռու, ասրդ, գալդ, մդուդ, մջյունր, վթաա:

Կատու,  լռություն, սարդ,  գդալ, դդում, մրջյուն,  թավա:

Без рубрики

Տնային առաջադրանք/ արտագրեք բլոգում

Տնային առաջադրանք/ արտագրեք բլոգում
Մեկ բառով գրեք:

Քաղցրի սիրող- քաղցրասեր

Մարդ սիրող-մարդասեր

Երկար ականջնե ունեցող-երկարաականջ

Երկար վիզ ունեցող-երկարավիզ

Ութ ոտք ունեցող-ութոտնուկ

Երկու գլուխ ունեցող-երկգլխանի

Թևեր ունեցող-թևավոր

Պոզեր ունեցող-պոզավոր

Քաղցր ուտելիքների տեսականի-քախցրավենիք

Մսի  տեսականի-մսեղեն

Հացի տեսականի-հացեղեն

Թխվածքների տեսականի-թխվածքեղեն

Զարդերի տեսականի- Զարդեղեն

Մրգերի տեսականի- Մրգեղեն

Չրերի տեսականի-Չրեղեն

Ջրերի տեսականի-ջրեղեն