Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմ Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Մաթեմատիկա 05.04.2022

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 05.04.2022

Մաթեմատիկա 07.04.2022

Մաթեմատիկա 20.04.2022

Թվերի մեծ աշխարհում նախագիծ

Մաթեմատիկա 28.04.2022

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 28.04.2022

Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմի մարտ ամսվա հաշվետվություն

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 03.03.2022

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 09.03.2022

Մաթեմատիկա 09.03.2022

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 10.03.2022

Մաթեմատիկա 10.03.2022

Դասարանական աշխատանք մաթեմ 12.03.2022

Մաթեմատիկա 12.03.2022

Մաթեմատիկա 15.03.2022

Մաթեմատիկա 16.03.2022

Մաթեմատիկա 27.03.2022

Դասարանական աշխատանք Մաթեմ 29.03.2022

Մաթեմատիկա 29.03.2022

Դասարանական աշխատանք մաթեմատիկա 31.03.2022

Մաթեմատիկա 31.03.2022

Մաթեմի հաշվետություն

Մայրենիի փետրվարյան հաշվետվություն :

ԱՆԳԻՆ ՔԱՐԸ (ԱՐԱԲԱԿԱՆ) 04.02.2022

բառարանների տեսակները 07.02.2022

ՔԱՋ ՆԱԶԱՐԸ 4-6 09.02.2022

Իմ տերյանական բանաստեղծությունը 11.02.2022

Ահմադը 14.02.2022

14-18 փետրվարի․ առաջադրանքների փաթեթ

Հովհաննես Թումանյանի բառարանը «Բարեկենդանը» 19.02.2022

Իմ Հովհաննես Թումանյանը 21.02.2022

21-25 փետրվարի․ առաջադրանքների փաթեթ

«Ձևն ու հոգին» Հ.Թումանյան 25.02.2022

«~Իմ ընկեր Նեսոն~» 28.02.2022

«Իմ ընկեր Նեսոն» գրավոր վերլուծություն 01.03.2022

Մայրենի 09.03.2022

Չարենցյան բառարան

Առաջադրանքների փաթեթ Մարտի 14-18:

Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն Փետրվարի 01.02.2022 — 1.03.2022

 1. Մաթեմատիկա 01.02.2022
 2. Մաթեմատիկա 03.02.2022
 3. Մաթեմատիկա 04.02.2022
 4. Մաթեմատիկա 09.02.2022
 5. Մաթեմատիկա 11.02.2022
 6. Դասարանական աշխատանք մաթեմ 15.02.2022
 7. Մաթեմատիկա 15.02.2022
 8. Մաթեմ դասարանական աշխատանք 16.02.2022
 9. Մաթեմատիկա Նիկոլսկի 16.02.2022
 10. Մաթեմատիկա 17.02.2022
 11. Դասարանական աշխատանք Մաթեմ 18.02.2022
 12. Մաթեմատիկա 22.02.2022
 13. Մաթեմատիկա 23.02.2022
 14. Մաթեմատիկա 24.02.2022
 15. Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ 27.02.2022
Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն Սեպտեմբերից — Դեկտեմբեր

Մաթեմատիկայի ստուգատես

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 07.09.2021

Մաթեմաիկա 07.09.2021

Մաթեմատիկա 08.09.2021

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 09.09.2021

Մաթեմատիկա 09.09.2021

Մաթեմատիկա 11.09.2021

Մաթեմատիկա 14.09.2021

Մաթեմատիկա 15.09.2021

Մաթեմատաիկա 16.09.2021

Մաթեմատիկա 17.09.2021

Մաթեմատիկա 22.09.2021

Մաթեմատիկա 23.09.2021

Մաթեմատիկա 25.09.2021

Մաթեմատիկա 28.09.2021

Մաթեմատիկա 29.09.2021

Մաթեմատիկա 30.09.2021

Մաթեմատիկա 01.10.2021

Մաթեմատիկա 07.10.2021

Մաթեմատիկա 08.10.2021

Մաթեմատիկա 13.10.2021

Մաթեմատիկա 14.10.2021

Մաթեմատիկա 16.10.2021

Մաթեմատիկա 19.10.2021

Մաթեմատիկա 20.10.2021

Մաթեմատիկա 21.10.2021

Մաթեմ դասարանական աշխատանք 22.10.2021

Մաթեմատիկա Ուսումնական աշուն. 2021թ.

Մաթեմատիկա 02.11.2021

Մաթեմատիկա 03.11.2021

Մաթեմատիկա 09.11.2021

Մաթեմատիկա 10.11.2021

Մաթեմատիկա 13.11.2021

Մաթեմատիկա 16.11.2021

Մաթեմատիկա 17.11.2021

Մաթեմատիկա 18.11.2021 «Նիկոլսկի գրքից»

Մաթեմատիկա 20.11.2021

Մաթեմատիկա 24.11.2021

Մաթեմատիկա 27.11.2021

Մաթեմատիկա 30.11.2021

Մաթեմատիկա 02.12.2021

Մաթեմատիկա 07.12.2021

Նիոլսկի Մաթեմատիկա 08.12.2021

Նիկոլսկի Մաթեմատիկա 14.12.2021

Մաթեմատիկա 15.12.2021

Մաթեմի հաշվետություն

Սեպտեմբից միջև Հոկտեմբեր Մաթեմատիկայի փաթեթ

1) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 07.09.2021

2) Մաթեմաիկա 07.09.2021

3) Մաթեմ դասարանկան աշխատանք 08.09.2021

4) Մաթեմատիկա 08.09.2021

5) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 09.09.2021

6) Մաթեմատիկա 09.09.2021

7) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 11.09.2021

8) Մաթեմատիկա 11.09.2021

9) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 14.09.2021

10) Մաթեմատիկա 14.09.2021

11) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 15.09.2021

12) Մաթեմատիկա 15.09.202

13) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 16.09.2021

14) Մաթեմատաիկա 16.09.2021

15) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 17.09.2021

16) Մաթեմատիկա 17.09.2021

17) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 22.09.2021

18) Մաթեմատիկա 22.09.2021

19) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 23.09.2021

20) Մաթեմատիկա 23.09.2021

21) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 25.09.2021

22) Մաթեմատիկա 25.09.2021

23) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 28.09.2021

24) Մաթեմատիկա 28.09.2021

25) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 29.09.2021

26) Մաթեմատիկա 29.09.2021

27) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 30.09.2021

28) Մաթեմատիկա 30.09.2021

29) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 01.10.2021

30) Մաթեմատիկա 01.10.2021

31) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 07.10.2021

32) Մաթեմատիկա 07.10.2021

34) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 08.10.2021

35) Մաթեմատիկա 08.10.2021

36) Մաթեմատիկա 13.10.2021

37) Մաթեմատիկա 14.10.2021

38) Մաթեմատիկա 16.10.2021

39) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 19.10.2021

40) Մաթեմատիկա 19.10.2021

41) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 20.10.2021

42) Մաթեմատիկա 20.10.2021

Մաթեմի հաշվետություն

Մաթեմի հաշվետություն

1) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 07.09.2021

2) Մաթեմաիկա 07.09.2021

3) Մաթեմ դասարանկան աշխատանք 08.09.2021

4) Մաթեմատիկա 08.09.2021

5) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 09.09.2021

6) Մաթեմատիկա 09.09.2021

7) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 11.09.2021

8) Մաթեմատիկա 11.09.2021

9) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 14.09.2021

10) Մաթեմատիկա 14.09.2021

11) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 15.09.2021

12) Մաթեմատիկա 15.09.2021

13) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 16.09.2021

14) Մաթեմատաիկա 16.09.2021

15) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 17.09.2021

16) Մաթեմատիկա 17.09.2021

17) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 22.09.2021

18) Մաթեմատիկա 22.09.2021

19) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 23.09.2021

20) Մաթեմատիկա 23.09.2021

21) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 25.09.2021

22) Մաթեմատիկա 25.09.2021

23) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 28.09.2021

24) Մաթեմատիկա 28.09.2021

25) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 29.09.2021

26) Մաթեմատիկա 29.09.2021

27) Մաթեմ դասարանական աշխատանք 30.09.2021

28) Մաթեմատիկա 30.09.2021