Հաշվետվություններ

մաթեմ,հայոց 1.2.3.4

 1. Համեմատիր արտահայտությունների զույգերն ու հաշվի՛ր դրանց արժեքները:

280-40-60=180

280-(40+60)=180

280-40-60=280-(40+60)

180=180

40:4×2=20

40: (4×2)=5

20>5

78-48:6=70

(78-48):6=5

705

 • Արտահայտիր սանտիմետրերով՝ հիշիր 1դմ=10սմ 1մ=100 սմ

5դմ=50սմ

3դմ 8սմ=38սմ

5մ 25սմ=525սմ

6մ 3դմ 8 սմ=638սմ

 • Հաշվի՛ր եռանկյան պարագիծը, եթե կողմերի երկարությունները 2դմ 7սմ, 3դմ 9սմ և 1դմ 6սմ են;

P=27+39+16=82

 • Քառանկյան կողմերի երկարություններն են ՝ 25սմ, 45սմ, 12սմ, 6սմ; Հաշվի՛ր քառանկյան պարագիծը;

25+45+12+6=88

 • Բեռնատար ավտոմեքենան ժամը 8:55 –ին դուրս  է եկել Ա վայրից և մեկնել է Բ վայր; Ժամը քանիսի՞ն է նա հասել Բ վայր, եթե ամբողջ ճաապարհը անցել է 2 ժամ 15 րոպեում;

8:55+2:15=11:10

 • Երկու արկղում միասին կար 56 կգ մանդարին; Առաջին արկղի մեջ լցրին ևս 14 կգ մանդարին; Որքա՞ն մանդարին եղավ երկու արկղում միասին;

56+14=70

 • Երկու գրապահոցում միասին կա 77 գիրք; Առաջին գրապահոցից վերցրեցին 17 գիրք; Քանի՞ գիրք մնաց երկու գրապահոցում միասին;

77-17=60

 • Լրացրու աղյուսակը՝
Գումարելի565858-25658-22
Գումարելի6464-269-186563-6
Գումար12012010712193
 • Հաշվիր արտադրյալը:

Օրինակ՝ 2×422=(2×400)+(2×20)+(2×2)

3×215=(3×200)+(3×10)+3×5)=645                                     

3×288=(3×200)+(3×80)+3×8)=784

307×2=(2×300)+(2×7)=614

2×148=(2×100)+(2×40)+(2×8)=296

 1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝

45×10+30×5=600

200×4-30×4=680

5x(387-317)=350

24×10-12×10=120

 1. 100 հատ տոնածառի խաղալիքի համար Արամը վճարեց 5000 դրամ; Այդ նույն խաղալիքներից նա պետք է գնի ևս 20 հատ; Որքա՞ն  պետք է վճարի Արամը այդ 20 հատ խաղալիքի համար;

          5000:100=50

          50×20=100

 1. Մարին գնել  է 3 շղթա՝ յուրաքաչյուրի համար վճարելով 100 դրամ; Դավիթը գնել է 2 անգամ ավելի;

1-Ին պահանջ՝

Նրանցից յուրաքանչյուրը որքա՞ն դրամ է վճարել իր գնած շղթանելի համար;

2-րդ պահանջ՝

Որքա՞ն վճարեցին նրանք երկուսը միասին;

3×100=300 Մարի

2×300=600 Դավիթ

600+300=900 միասին

 1. Լիլիան առաջին օրը հավաքեց 420 կաղին, որը 6 անգամ ավելի էր երկրորդ օրվա հավաքածից; Հաշվի՛ր թե այդ երկու օրում որքա՞ն կաղին է հավաքել Լիլիան;

         I-օրը 420 կաղին

         II-օրը 420:6

_____________

Ընդհամենը ?

420:6=70 կաղին

420+70=490 կաղին

 1. Երեք շղթան և 1 աստղը արժեն 340 դրամ; Հաշվի՛ր ինչ արժե մեկ շղթան՝ իմանալով, որ աստղն արժե 100 դրամ;

340-100=240

240:3=80 դրամ

1. Լրացրեք նախադասությունները:

Թռչունները ծլվլում են, թռչունը ծլվլում է:

Շները հաչում են, շունը հաչում է:

Գայլերը ոռնում են, գայլը ոռնում է:

Մարդիկ լսում են, մարդը լսում է:

Խոզերը ուտում են, խոզը ուտում է:

Մկները փախչում են,մուկը փախչում  է:

       Նապաստակները թռչկոտում են,Նապաստակը թռչկոտում է:

2. Գտեք Ա խմբի արտահայտությունների զույգերը Բ խմբում:

Ա. Գլուխ տալ, ականջ դնել, հոգին հանել, վիզ ծռել

Բ. Լսել, չարչարել, խնդրել, խոնարհվել:

Գլուխ տալ-խոնարհվել, ականջ դնել-Լսել,հոգին հանել-չարչարել,վիզ ծռել-խնդրել;

3. Գրեք հետևյալ բառերին իմաստով հակառակ բառեր:

Սողալ-քայլել, լացել-ժպտալ, սառը-տաք, մայրամուտ-լուսաբաց:

4. Պատասխանեք հարցերին:

Ո՞ւմ տոնածառը զարդարվեց:  Բոլոր  մարդկանց 

Ինչպիսի՞տոնածառը զարդարվեց:   Բարձր

Տոնածառը որտե՞ղ զարդարվեց: Տանը

Տոնածառը ե՞րբ զարդարվեց:  Նոր տարուն

Տոնածառըինչո՞ւզարդարվեց:  Որպեսզի տոնական լինի

5. Շարունակեք այսպես սենյակսենյակում, անտառանտառում:

Այգի-այգում, դասարան-դասարանում, դպրոց-դպրոցում, գազանանոց-գազանանոցում, անկողին-անկողինում, խոհանոց-խոհանոցում, լոգարան-լոգարանում, հիվանդանոց- հիվանդանոցում, պատշգամբ-պատշգամբում:

Ես բառերին ավելացրեցի  ում վերջավորութունը, որը բառերին գտնվելու  վայրի իմսատ է հաղորդում:

6. Բառերը բաժանեք մասնիկների:

Օրինակ՝մորաքույր- մոր-աքույրը

Լոգասենյակ-լոգ-ա- սենյակ, մարդաբոյ-մարդ-ա- բոյ, կարճահասակ-կարճ-ա-հասակ, դարչնագույն-դարչն-ա- գույն, լուսաբաց-լուս-ա- բաց, լուսամուտ-լուս -ա -մուտ, գայլաձուկ-գայլ ա -ձուկ, հողագունդ-հող-ա- գունդ, ձնեմարդ-ձն-ե մարդ, ժամացույց-ժամ- ա- ցույց, զարդատուփ-զարդ ա տուփ:

 1. Գրեք մեկ բառով:

Բարձր ձայնով-բարձրաձայն

Մանուշակի գույն-մանուշակագուն

Նարնջի գույն-նարնջագույն

Արևիծաղիկ-արևածաղիկ

Դարչինի գույն-դարչնագույն

Մոխիրի գույն-մոխրագույն

Շագանակի գույն-Շագանակագույն

2. Շարունակեք

Զրնգուն ու գեղեցիկ, ինչպես  սոխակի ձայնը:

Շատախոս ու գլուխգովան, ինչպես թութակը:

Զգույշ ու վախկոտ, ինչպես նապաստակը:

Երկար ու բարակ, ինչպես բարդին:

Հաստլիկ ու շատակեր, ինչպես Կարլսոնը:

Ջղայն ու բարկացկոտ,ինչպես ծերունին :

Բարի ու սիրառատ, ինչպես մայրիկս:

3. Պատասխանեք հարցերին, կետերի փոխարեն գրեք տեքստին համապատասխան բառեր և փոքրիկ պատմություն ստացեք:

Շունը մարդու ամենալավ ընկերն է: Մարդը նրան միշտ պահում է իր տան մոտ և կերակրում: եթե մեկնումեկը մարդուն ի՞նչ անի, նա անմիջապես, ի՞նչ կանի:

Եթե մեկնումեկը նեղացնի մարդուն, շունը անմիջապես կպաշտպանի;

4. Ա խմբի արտահայտությունների իմաստները գտեք Բ խմբում:

Ա. Մատը թափտալ, սիրտը  կանգնել, գլխինտալ:

Բ. Վախենալ, մեծերին պատասխանել, փոշմանել, սպառնալ, լեզուն երկարացնել:

Մատը թափ տալ-սպառնալ,սիրտը կանգնել-Վախենալ,գլխին տալ-փոշմանել,

Ա. Գլուխը դատարկ, աչքը ծակ, լեզուն երկար, ականջ դնել:

Բ. Լսել, անխելք, անկուշտ, լեզվանի:

Գլուխը դատարկ-անխելք, աչքը ծակ-անկուշտ, լեզուն երկար-լեզվանի, ականջ դնել-լսել:

5. Գրեք տրված բառերին իմաստով հակառակ բառերր:

Պինդ-փափուկ

Գոռալ-շշնջալ

Հարցնել-պատասխանել

Մոռանալ-հիշել

6. Բառերն այնպես փոխեք, որ դրանք պատկանեն քեզ:

Օրինակ՝գիրք- գիրքս

Դահուկս, գրիչներս, տետրս, մորաքույրներս, մեքենաս, սահնակս, համակարգիչներս, ժամացույցս, ականջներս:

1. Գտեք  յուրաքանչյուր շարքի  ավելորդբառը:

Ա. Բարի, հոգատար, մեքենա, կարմիր, լուսավոր:

Բ. Շոգել, շոգ, հազալ, արտասվել, հիշել:

Գ. Բժիշկ, քար, քայլող, տուն, պարկ:

Դ. Ծակոց, ցախանոց, գժանոց, աղբանոց:

Ե. Գազան, առյուծ, վագր, գայլ, հովազ:

Զ. Լվացվել, հագնվել, ճաշել, ավել, կառուցել:

Է. Մորաքույր, հայրիկ, տատիկ, փեսա, խոհարար:

2Գրեք մեկ բառով:

Գրքերը պահել ուտեղ-գրապահարան

Լողանալու  տեղ-լոգարան

Սառը  բաներ պահել  ուտեղ-սառնարան

Լվացվելու տեղ-լվացարան

Հանդերձները (հագուստները) փոխելուտեղ-Հանդերձարան

Հիվանդներին պահելու տեղ-հիվանդանոց

Հավերին պահելու տեղ-հավաբուն

Գազաններին պահելու տեղ-Գազանանոց

Ցախերը պահելու տեղ-ցախանոց

Աղբը պահելու տեղ-աղբանոց

Գժերին պահելու տեղ-գժանոց

3.Հորինեք 5 թարս հարց և պատասխանեք  դրանց:

Օրինակ՝Ինչուատամը կոկորդիլոս ունի: — Ատամը նրահամար է, որ կոկորդիլոսը  իրուտելիքը ծամի:

Ինչու լեզուն երեխա ունի: Լեզուն նրա համար է, որ երեխան կարողանա խոսել:

Ինչու կոկորդը աղվես ունի: Կոկորդը նրա համար է,որ աղվեսը շնչի:

Ինչուկերը ծովախոզուկ ունի: Կերը նրա համար է, ործովախոզուկը իր կերը ուտի:

Ինչու բռնակը դուռ ունի:Բռնակը նրա համար է, որ մարդիկ կարողանան դուռը բացել:

Ինչուաստիճանը շենք ունի: Աստիճանընրա համար է, որ մարդիկ բարձրանան:

4. Որզույգնէսխալ:

ա/ մտածել-մտորել
բ/փնտրել — որոնել
գ/ լսել — ականջդնել
դ/բնական – արհեստական:

5. Նախադասություններին ինչպիսի՞հարցին պատասխանող այնպիսի բառեր        ավելացրեք, որ նախադասության  հերասները դառնան  վատը:

Կարենի քույրիկը  գիրքը տվեց չար դասընկերոջը:

46 համարի  ավտոբուսիկոպիտվարորդը հայտարարեց հաջորդ կանգառը:

Խանութի զայրացածվաճառողուհին սպասարկում էր  այցելուներին:

Մեր մոտակա այգում աշխատում են միքանի երիտասարդ բանվորներ:

Չար Որսորդն անտառում կրակեց մի արջի:

6. Լրացրեք  հեքիաթը և գրեք վերնագիրը:

                                                     Կախարդական ձվիկը

Մի տատիկ ու պապիկ ունենում են կախարդական հավիկ: ՄԻ օր հավիկը ձուէ ածում, բայց ոչ թե սովորական ձու, այլ կախարդական ձու:

Տատիկը փորձում է  կոտրել ձուն, չի կարողանում, պապիկն ուզում է կոտրել ձուն, չի կարողանում:

Մոտ է վազում մկնիկը , պոչով հրում է, ձուն գլորվում է հատակին   ուկոտրվում:

Մի տխրի տատիկ, մի տխրի պապիկ, ես ձեզ համար նոր ձու կածեմ:

 1. Տառերի տեղափոխությամբ ստացեˊք բառեր։

Տռա, առմա, ձանրև, ագորունվ, ուաշն, րևտե, մաձներդ, ղծաիկ, ցելալ:

Տառ, ամառ, անձրև, գունավոր,աշուն, տերև, ձնեմարդ, ծաղիկ, լացել:

 • Առանձնացրեք բառերի մասնիկները:

Ա. Աշխատասեր, սիրաշահել, գլխակապ, լրջամիտ, բանտապահ, շատախոս, ստախոս, մարդակեր, լուսամուտ, հորաքույր, դասամիջոց, դասացուցակ, բարձրորակ:

Բ. Ցեխոտ, լավություն, անգլուխ, մշտական, գնդակ, մայրություն, լուսավոր, հիվանդանոց, գազանանոց, անհամ, դժգոհ, տգեղ:

3. Տողադարձեք բառերը:

Գառ-նուկ, լե-զու, ա-ռա-վոտ, գըլխ-ու-ղեղ, հա-մա-կար-գիչ, աղ-ջիկ, կա-կաչ, դա-հուկ, կաթ-սա, թեյ-նիկ, ծաղ-իկ, մը-շա-կույթ, դառ-նու-թյուն, լեզ-վա-բան, նար-դի, կախ-իչ, ավ-ագ, գա-զա-նա-նաոց, դաշ-նա-մուր, հե-ռուս-տա-ցույց, հա-ճույք:

4. Պատասխանեք հարցերին, կետերի փոխարեն գրեք տեքստին համապատասխան բառեր և փոքրիկ պատմություն ստացեք:

Մի անգամ զատիկը հանդիպեց այգում մրջունին: Նա փոքրիկ տոտիկներով  մոտեցավ մրջունին և զարմացած հարցրեց.

-Մի՞թեդու էլ ունես բարակ տոտիկներ

Մրջյունը Գոռոզաբար պատասխանեց, որ բարակ են բայց արգաշարժ են: Հետո մոտեցան մարդիկ ևզատիկն ու մրջյունը արագ փախան, բայց զատիկը թռավ գնաց:

5. Այս բառերով կազմեք նոր բառեր:

Հին, տառ, լույս, քաղցր:

Հնադար, տառասխալ, լուսավոր,քաղցրավենիք

6. Ամբողջացրեքնախադասությունները՝կետերիփոխարենդեղինով նշվածբառերից մեկըդնելով:

Ծառ, կոշիկներ, հեռախոսով, խոտը, լվանումեն

Այգում աճում էր խնձորի գեղեցիկ  ուշատ փարթամ   Ծառ:

Անահիտը հագելէր մայրիկի կոշիկներըևկտկտացնելովքայլումէրտանմեջ:

Կարենըհեռախոսովզանգեցընկերոջըևբակկանչեց:

Գառնուկներնախորժակովուտումէիննործլածկանաչխոտը

Քնիցարթնանալուցհետոմարդիկլվանումենձեռքերըևերեսը:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s